Case

Ny forskning sætter fokus på vuggestuepædagogers rolle i børns følelsesmæssige udvikling

Et nyt forskningsprojekt skal med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond fremme pædagogernes kompetencer i vuggestuer til at stimulere og støtte de mindstes sociale og følelsesmæssige udvikling.

  • Tværrådslig
  • DFF-Forskningsprojekt 2 (tematisk forskning)
  • 2020

Børns evne til at regulere adfærd og negative følelser i sociale relationer er altafgørende for, at børnene trives, udvikler venskaber og kommer til at klare sig godt senere hen i skolen og i livet.

I hvor høj grad barnet udvikler den evne afhænger af kvaliteten i barnets tidlige omsorgsrelationer, hvor forældrene er de primære.

Men eftersom størstedelen af 0-3 årige børn i Danmark går i daginstitution i gennemsnit 30 timer om ugen, er også kvaliteten af pædagogers relation til børnene også helt central.

»Daginstitutionerne er den næstvigtigste udviklingskontekst for små børn. De voksne, barnet møder i daginstitutionen, bliver vigtige voksne i forhold til det samspil, der er afgørende for barnets udvikling af tillid og følelser,« siger Mette Skovgaard Væver, professor på Institut for Psykologi og leder af Center for Tidlig Indsats og Familieforskning (CIF) på Københavns Universitet.

Hun skal lede det treårige forskningsprojekt The Copenhagen Daycare Project: Enhancing the role of daycare providers in supporting young children´s social and emotional development, som netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond. Målet med projektet er at fremme 0-3 årige børns sociale, følelsesmæssige, sproglige og kognitive udvikling ved at opkvalificere pædagogers relationelle kompetencer og evne til tidligt at identificere børn, som har brug for ekstra støtte.

 »Vi vil gerne sætte fokus på pædagogernes rolle i børnenes følelsesmæssige udvikling, fordi vi ved, at den er afgørende. Netop pædagogerne kan gøre en kæmpe forskel – og især for de børn, som kommer fra mere belastede hjem. Pædagoger spiller en vigtig rolle i at støtte børnene til at blive gode til at forstå og håndtere deres følelser – og også til at forstå andre,« siger Mette Skovgaard Væver.

 Projektet har to trin:

1) Forskerne vil gennem et hollandsk udviklet program (Caregiver Interactive Profile, CIP) fokusere på at fremme kvaliteten af pædagogers samspil med vuggestuebørn, og undersøge om det fremmer børns sociale og følelsesmæssige udvikling. Projektet er designet som et lodtrækningsforsøg, hvor man sammenligner effekten af to grupper: En gruppe som har deltaget i programmet og en gruppe som endnu ikke har deltaget i programmet (venteliste). I alt bliver 200 pædagoger fra Københavns Kommune uddannet i programmet, som fokuserer på kvaliteten af seks områder i interaktionen mellem pædagogen og barnet.

»Programmet fokuserer blandt andet på at fremme pædagogens sensitivitet, altså evnen til at kunne se og genkende børnenes følelsesmæssige og fysiske behov og reagere passende på dem. Der fokuseres også på pædagogens respekt overfor barnets autonomi, og på hvordan man som pædagog anerkender og værdsætter barnet som et individ med sine egne motiver og perspektiver« siger Mette Skovgaard Væver.

2) Projektet vil afprøve en nyudviklet observationsmetode (Social Emotion Regulation Strategies, SERS), der har til formål at opkvalificere pædagoger til at opdage de børn, der har brug for støtte til at udvikle mere hensigtsmæssige følelses- og selvreguleringsstrategier.

Mette Skovgaard Væver håber, at de får så gode erfaringer med projektet i Københavns Kommune, at andre kommuner følger trop.

»Håbet er, at både programmet og vores observationsværktøj bliver implementeret i den pædagogiske praksis, så pædagogerne styrkes i at genkende signaler og kan sætte ind med hjælp og støtte til børn med en emotionel og social udsathed,« siger Mette Skovgaard Væver.

Projektet er et nationalt og internationalt samarbejde mellem Københavns Universitet, Københavns Kommune, Københavns Professionshøjskole og to hollandske universiteter: Erasmus Universitet og Vrije Universitet. 

Photo by Gautam Arora on Unsplash