Case

Ny forskning skal sikre, at coronafrygt ikke ødelægger den kollektive transport

Kollektiv transport er vigtigt for at sikre den grønne omstilling. Så hvordan får vi passagererne tilbage i bus og tog, når pandemien er slut? Det skal en gruppe forskere undersøge med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

  • Tværrådslig
  • DFF–Forskningsprojekt 1 (tematisk forskning)
  • 2020

Det kan være forholdsvis intimt at sidde klos op ad en fremmed som passager i busser og toge. Et host, et nys eller manglende mundbind fra medpassagererne får nogle til at fravælge den offentlige transport af frygt for at blive smittet med coronavirus eller andre sygdomme.

Derfor vil et nyt forskningsprojekt undersøge togpassagerers bekymringer om og adfærd i forhold til smittefare. Målet er, at forskningen skal levere i konkrete råd til de kollektive trafikselskaber.

»Jeg iagttager ved mig selv og mine medpassagerer i togene, at vi kan være skeptiske over for andre passagerers opførsel, især i forhold til potentiel smitte. Og bekymringen er kun blevet større under coronapandemien, hvor der er fokus på sprit og mundbind,« siger Laura Bang Lindegaard, som er lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet.

Hun skal lede det treårige forskningsprojekt ’How do train passengers travel together appropriately? A video study of collective, sustainable mobility’, som netop har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond. Målet med projektet er at få flere passagerer tilbage i den kollektive trafik efter coronapandemien. Især de, som efter pandemien ikke forestiller sig, at de skal tilbage til den offentlige transport.

»Den kollektive transport er en vigtig del af den grønne omstilling, derfor er det et stort problem, hvis folk er bange for at bruge tog og bus i lang tid fremover,« siger Laura Bang Lindegaard.

Ud over smittebekymring i forhold til corona undersøger projektet også bekymringen som et hverdagsligt fænomen, der også angår f.eks. helt almindelige forkølelser.

Som led i studiet, skal forskerne undersøge, hvordan Nordjyllands Trafikselskab, NT, ‘oversætter’ de politiske udmeldinger til information til passagererne, og hvordan de opfordrer passagerne til ‘passende’ opførsel i togene gennem plakater og personalevejledning. 

Samtidig vil projektet undersøge, hvordan passagererne forholder sig til informationerne gennem interviews med passagerer. Forskerne vil også bruge videodata fra togene til at analysere, hvordan passagererne interagerer med hinanden og billetkontrollørerne i forskellige situationer med henblik på smittefare. Det gøres på strækningen mellem Aalborg og Hjørring.

Planen er, at forskningen blandt andet skal munde ud i gode råd til NT og andre trafikselskaber, om hvordan de kan adressere smittebekymringerne, så folk ikke fravælger de mere bæredygtige, offentlige transporttilbud.

 

Photo by Ant Rozetsky on Unsplash
Modtager

Laura Bang Lindegaard
Aalborg Universitet

Projekt

How do train passengers travel together appropriately? A video study of collective, sustainable mobility

Bevilget beløb

2.836.218 kr