Case

Overvægt og malaria påvirkes måske af mavebakterier

Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond skal forskere fra Københavns Universitet undersøge, hvordan en bestemt mavebakteries interaktioner påvirker risikoen for overvægt og sværhedsgraden af malaria.

  • Tværrådslig
  • Sapere Aude Forskningsleder
  • 2019

Bakterier er blandt de simpleste organismer på jorden. En enkelt celle uden nogen form for bevidsthed eller tankeevne, men som overraskende nok alligevel har et komplekst samarbejde og forsvarsmekanismer med og mod andre bakterier.

I et nyt forskningsprojekt, som har fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond, skal forskere fra Københavns Universitet undersøge mavebakterien Helicobacter pyloris “sociale” liv.

- Selv om bakterier er utroligt simple, kan de faktisk have sociale liv. Nogle bakterier kan for eksempel producere enzymer, som nedbryder antibiotika, der jo slår bakterier ihjel. Så det er også til gavn for andre bakterier i nærheden, forklarer postdoc på Københavns Universitet Sandra Breum Andersen.

Andre bakterier kan producere nogle små ”magneter”, som kan stjæle jern fra proteiner i vores blod.

- Det gør jernet tilgængeligt for andre bakterier også, siger hun.

Sandra Breum Andersen skal lede forskningsprojektet Understanding the Effects of Microbial Interactions on Host Health, hvor forskerne gennem museforsøg vil udvikle en større forståelse af, hvordan interaktioner mellem Helicobakter pylori bakterier med andre bakteriearter og med vores immunforsvar påvirker vores sundhed.

Helicobakter pylori er kendt for at spille en rolle i udviklingen af mavesår og mavekræft, men den har samtidig et tæt samspil med vores immunforsvar, som gør, at den sandsynligvis også beskytter mod allergi, astma og måske overvægt.

- Man har i tidligere studier af mennesker set, at hvis man fjerner bakterien ved at behandle med antibiotika, så sker der en stigning i vægt. Den kan påvirke regulering af sult, og den kan påvirke immunforsvaret, forklarer Sandra Breum Andersen.

Forskerne vil overføre bakterien til nogle forsøgsmus og se, om de har mindre risiko for at blive overvægtige sammenlignet med mus uden bakterien. De skal også undersøge, om det gør en forskel, om bakterierne samarbejder eller konkurrerer med hinanden.

Blodprøver fra børn med malaria

Samme type forsøg skal de lave med malaria.

- Vi ved, at alvoren af malaria til dels afhænger af graden af inflammation. Vi vil se, om Helicobakter beskytter mod udviklingen af kompliceret malaria, og om interaktionerne mellem bakterierne betyder noget, siger Sandra Breum Andersen.

Som led i malariaforsøget skal forskerne også undersøge blodprøver fra børn med malaria i forskellig sværhedsgrad for at finde ud af, om de har bakterien eller ej. 

Forskningen vil give en større forståelse af, hvordan bakterier og deres interaktioner påvirker vores sundhed.

Du kan læse mere om Sandra og hendes projekt her.

Foto: Michael Schiffer/Unsplash