Case

Sandhedskommissioner skal afdække Skandinaviens overgreb på Nordens urfolk

Forskere fra Dansk Institut for Internationale Studier skal med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøge, hvordan sandheds- og forsoningskommissionerne vil påvirke den skandinaviske forståelse af historien og undertrykkelse af arktiske urfolk og finsktalende minoriteter.

  • Tværrådslig
  • Sapere Aude Forskningsleder
  • 2020

Efter apartheidstyret i Sydafrika og diktaturerne i Argentina, Bolivia og El Salvador blev der nedsat sandheds- og forsoningskommissioner, som skulle sikre forsoning og et fælles nationalt syn på historiske begivenheder og ansvar og skyld.

Nu er sådanne forsoningskommissioner nedsat i vores egen baghave, hvor de skal afdække og diskutere statslige overgreb på samerne - Skandinaviens oprindelige folk - og finsktalende mindretal i Norge, Sverige og Finland.

Samerne blev undertrykt, set som undermennesker og staterne forsøgte særligt i det 20. århundrede at assimilere de oprindelige folkeslag til majoriteten. Med andre ord: Samerne og de finske mindretal i Norge og Sverige skulle aflære deres sprog og i stedet forstå sig selv som svenske, norske eller finske. De skulle skamme sig over deres kultur og glemme deres historie.

»At deres kultur på en måde forsvinder, opfattes som et stort tab og et overgreb. Også selvom velfærdsstaterne i nogle tilfælde har ageret i god tro med især deres reformprogrammer for sundhed og uddannelse. Det er bl.a. emnet for de nordiske kommissioner,« siger Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved enheden for Fred og Konflikt på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). 

Hun skal stå i spidsen for det nye forskningsprojekt Truth- and Reconciliation in the Nordic Countries, som har fået støtte af Danmarks Frie Forskningsfond gennem deres Sapere Aude-program for særligt talentfulde yngre forskere. 

Projektet undersøger, hvad der sker, når sandheds- og forsoningskommissioner, som tidligere er blevet brugt for at skabe fred og stabilitet efter væbnede overgreb eller borgerkrig, flyttes over i en skandinavisk kontekst. 

Forskerne skal sammenligne de tre landes tilgang til, arbejdet med og reaktion på kommissionerne. 

Fokus er blandt andet på om forsoning og synet på sandhed, vold og suverænitet ændrer sig i mødet mellem politiske repræsentanter for indfødte folk og statens repræsentanter.

»Jeg håber, at både samer, finsktalende minoriteter og de skandinaviske majoritetssamfund får gavn af projektet. Og også, at projektet kan øge forståelsen for forholdet mellem Grønland og Danmark herhjemme. Jeg håber, at vi kan oplyse om, hvad sker der i de andre lande, så det bliver nemmere for alle parter at følge med og drage nogle paralleller til lignende processer undervejs,« siger Astrid Nonbo Andersen.

Det treårige projekt er et bredt samarbejde mellem DIIS, Nord Universitetet i Norge, Lunds Universitet i Sverige, Ákureyri Universitet i Island og Grønlands Universitet.

 

 

En samisk familie bosat i Norge omkring 1900-tallet, The United States Library of Congress's Prints and Photographs division