Case

Stærke kvindelige karakterer bidrager til danske tv-seriers eksportsucces

Et humanistisk forskningsprojekt finder svar på, hvorfor danske tv-serier har haft udbredt succes i udlandet de senere år, og hvad vi kan bruge successen til i Danmark. Fokus ligger ikke blot på modtagelsen af danske tv-serier i Storbritannien, men også på film-indkøbere og de mange udenlandske seere i lande som Japan, Brasilien og Australien.

  • Kultur og Kommunikation
  • Forskningsprojekt 2
  • 2014

Forskningsresultaterne har værdi for både produktionsselskaberne og tv-kanalerne bag de populære danske serier, og for danske og internationale partnere, der samarbejder med producenterne. Men også turismeindustrien kan bruge seriernes succes til at tiltrække turister, som vil opleve den særlige nordiske stemning fra Forbrydelsen, Broen og Borgen.

Lektor på Aarhus Universitet Anne Marit Waade står i spidsen for forskningsprojektet.

- Ud over at det her forskningsprojekt kan være med til at give os en bedre forståelse af det danske medielandskabs kobling til det internationale system, så er vores resultater også meget interessante for tv-branchen, siger hun.

Forskningen kan give dem, der producerer og distribuerer serierne, nuanceret indsigt i, hvordan publikum, anmeldere og opkøbere i de forskellige lande opfatter serierne.

- Det er de rigtigt interesserede i at få mere viden om. De kan bruge det i deres udvikling fremadrettet til at øge chancen for, at serierne kommer videre fra de danske tv-skærme og ud til et internationalt marked, siger hun.

Forskerne samarbejder med flere danske og internationale produktionsselskaber, distributører, tv-kanaler og salgsagenter i projektet. Desuden gennemføres projektet i nært samarbejde med forskere i Tyskland, Brasilien, Australien, Tyrkiet, USA, Storbritannien og Japan.

Stærke kvinder i hovedroller

Forskerne har blandt andet interviewet opkøbere hos de udenlandske tv-kanaler for at finde ud af, hvad de lægger vægt på i serierne. Succesen viste sig for alvor i 2011, da en halv million briter sad klistret til skærmen og hver uge fulgte vicekriminalkommissær Sarah Lund, som iført striktrøje og alvorlig mine samlede brikkerne til årets største mordgåde: Forbrydelsen.

- Den er fantastisk godt fortalt. Historien var nytænkende, det var nogle dygtige skuespillere, og kvaliteten var generelt høj.

Det er nogle af de begrundelser, indkøberne hos BBC har givet Anne Marit Waade, når hun har talt med dem om deres køb af danske tv-serier. Forskerne studerer også mediedækningen i udlandet, og den omtale serierne har fået i anmeldelser.

- Her kan vi se, at anmelderne har fokus på det visuelle i serierne og de stærke karakterer. Ikke mindst de kvindelige bliver omtalt i international presse, siger Anne Marit Waade.

Det udenlandske publikum

Forskerne har også gennemført interviews med seriernes publikum i udlandet.

- Særligt i Japan og Brasilien er de meget optagede af det ligestillingsmæssige perspektiv i serierne, fortæller Anne Marit Waade.

Forskerne kan desuden se, at majoriteten af dem, som ser de danske serier i udlandet, er et veluddannet segment med hovedvægt af kvinder 40+.

Den publikumsprofil er også kendt fra skandinaviske krimier – endnu en populær genre globalt set. Forskningsprojektet kan dog supplere denne ofte udokumenterede eller statistiske viden med kvalitative interviews med seere både inden for og uden for de typiske seergrupper.

- Vi har indsigt i enkeltpersoners seervaner, deres opfattelser af de danske og nordiske serier, af nordisk kultur og samfund samt dramafortællingernes rolle i deres eget liv og kultur. Desuden viser materialet, at der er store forskelle på de forskellige tv-markeder, forskellige dramatraditioner, interesser og vilkår, siger Anne Marit Waade.

Perspektiver for turisme

Udover at give unik ny viden om danske seriers liv i udlandet kaster forskningsprojektet andre gevinster af sig. For eksempel arbejder forskerne på at skabe et netværk af forskere, som undersøger tv-serier fra mindre sprogområder, med deltagelse fra fx Belgien og Wales, som er meget inspireret af de danske seriers succes.

Samarbejdet kan være med til at styrke forskningen i eksport af tv-underholdning fra mindre sprogområder. Forskningsprojektet har desuden inspireret til nye projekter inden for turisme. Således er Anne Marit Waade involveret i et nyt forsknings- og innovationsprojekt om at gentænke kystturisme.

I den sammenhæng bidrager forskningsprojektet om de danske tv-dramaserier med viden om atmosfære, nordiske lokaliteter, filmturisme og branchesamarbejder.

Filmturisme i Danmark giver mulighed for at udvikle både turisme og tv-produktion på nye måder, hvor fx indspilningsstederne udvikles som turistdestinationer. Det skal resultere i samarbejder mellem lokale aktører, kommuner, tv-dramaproducenter og internationale medieaktører.