Podcast

Nationale test: Risikerer de at gøre skolen dårligere?

De blev lanceret som et objektivt redskab til at følge med i folkeskolens udvikling. Men er de kommet til at styre undervisningen og kulturen for meget? Denne Vov at Vide podcast handler om de omdiskuterede nationale test.

 

Målet med de nationale test, da de blev indført i 2006 var at skabe en stærk evalueringskultur i folkeskolen, hvor lærerne »systematisk arbejder med at vurdere og reflektere over effekten af undervisningen med henblik på at øge kvaliteten«.

Testene skulle gøre det muligt for den enkelte kommune, skole og klasse at følge med i, hvor dygtige eleverne er, og om den enkelte lærer performer godt.
Men måske har testene fået en for stor rolle i måden, man underviser pg driver folkeskole på.

Det mener Christian Ydesen, som er professor på Aalborg Universitets Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning. Han forsker i test og inklusion.
I sin forskning har han set, hvordan testene smitter af på det pædagogiske arbejde helt ned i børnehaven.

Han har talt med skoler, som efter at have klaret sig dårligt i nationale test har lavet national-test strategi for skolen, hvor de sætter tid af til at undervise eleverne i, hvordan de bliver testet.

På den måde går testene fra at være et objektivt måleredskab til i stedet at definere den måde, vi driver skole på, siger Christian Ydesen.
Men er det ikke rimeligt nok, at politikerne og skoleledere kan følge med i, hvordan det går med skolerne? Og kan nationale test ikke få nogle lærere og elever til at stramme sig lidt mere an?

Alt det og meget mere skal vi høre om i denne podcast.

Denne podcast er en del af podcastserien Vov at Vide, som er lavet i samarbejde med Videnskab.dk - og vil du vide mere kan du kontakte Danmarks Frie Forskningsfonds medarbejdere: Sissel Amundsen, sia@ufm.dk, tlf. 7231 8226 eller Allan Hegelund, ahe@ufm.dk, tlf. 7231 8330.