Forskningsprojektets videnskabelige titel

How to Replicate Chromatin – Maturation, Timing Control and Stress-induced Aberrations. 

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Biotech Research and Innovation Centre (BRIC)

 

 

Forskningsleder

Anja Groth

Lektor, ph.d

Fagområde

Epigenetik, kromatin, replikation og kromosomstabilitet.

Populærvidenskabelig titel

Kortlægning af molekylære mekanismer vigtige for overførslen af epigenetisk information under celledeling.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I mit ph.d.-arbejde hos drs. Jiri Bartek og Jiri Lukas på Kræftens Bekæmpelse identificerede jeg en signalvej, der forbinder genomstabilitet til kromatindannelse. På dette tidspunkt var den rivende udvikling inden for kromatin og epigenetik lige begyndt, og det blev hurtigt klart, at kromatin spiller en central rolle for celleidentitet og i livsstilsrelaterede sygdomme som kræft. Dette inspirerede mig til at søge ind som postdoc hos Dr. Genevieve Almouzni på Curie Instituttet i Paris, hvor jeg opnåede ekspertise inden for kromatin, replikation, og epigenetik. Jeg blev specielt optaget af at forstå, hvorledes epigenetisk information videreføres under celledeling. Derfor har jeg valgt at fokusere min forskning omkring dette centrale ubesvarede spørgsmål, der har stor betydning for udviklingen og opretholdelsen af en sund organisme.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi har udviklet en ny avanceret teknik kaldet Nascent Chromatin Capture (NCC), der gør det muligt at isolere nydannet DNA og biokemisk følge de individuelle stadier i gendannelsen af kromatin. Denne innovative teknologi giver os en unik mulighed for at forstå, hvordan celler duplikerer epigenetisk information i kromatin og opretholder celleidentiteten. Dette er et helt centralt spørgsmål inden for epigenetik. Vi vil udnytte NCC til at afdække processer, der er vigtige for at holde gener henholdsvis aktive og inaktive under celledeling, således at korrekte celletyper dannes. Forståelsen af disse processer er vigtig for den fremtidige udnyttelse af epigenetisk forskning i sygdomsbehandling og har derfor også stor samfundsmæssig betydning.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Denne Sapere Aude-bevilling vil give mit laboratorium en unik mulighed for virkelig at satse stort på NCC-teknologien og nå frem til banebrydende nye opdagelser inden for replikation, kromatin og epigenetik. Det vil uden tvivl styrke min gruppes internationale profil og give os mulighed for at være helt i front inden for vores felt. Tildelingen af Sapere Aude-bevillingen er samtidig en vigtig anerkendelse af de resultater, som jeg selv og min gruppe allerede har opnået. Deltagelsen i Sapere Aude-programmet spiller også en vigtig rolle i forbindelse med fremtidige internationale ansøgninger, hvor priser og udmærkelser indgår i bedømmelsen.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg holder meget af København, og i min fritid nyder jeg byens udbud af hyggelige lokalmiljøer, kunst, teater og musik sammen med kæreste og venner.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

36 år, født i Gentofte, HTX-student fra Ballerup Gymnasium og bopæl i Frederiksberg Kommune.