Forskningsprojektets videnskabelige titel

Higher Order Theories in Solid Mechanics (HOTsolid).

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Mekanik, Institut for Mekanisk Teknologi. 

 

 

Forskningsleder

Christian Frithiof Niordson

Lektor, ph.d

Fagområde

Materialemekanik.

Populærvidenskabelig titel

Avanceret materialemodellering på mikroskala.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Interessen for mit forskningsfelt stammer fra min fascination af at udnytte matematik og modellering til at beskrive virkeligheden. Fornyligt har eksperimenter vist, at der skal nye materialemodeller til at beskrive den komplekse struktur, som opstår i metaller, når de deformeres. Jeg er inspireret af muligheden for at udvikle præcise modeller baseret på nøje planlagte eksperimenter samt indsigt i modellernes matematiske struktur. Interessen næres af forventningen om, at de udviklede metoder kan bruges til design af mikrostrukturer og mikrosystemer med brede anvendelsesmuligheder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Forskningsprojektet fokuserer på udvikling af materialemodeller, der beskriver metaller på mikrometer-skalaen. På denne lille længdeskala udviser mange materialer en overraskende størrelseseffekt, som man ikke ser på store længdeskalaer - MINDRE ER STÆRKERE. De udviklede modeller skal på baggrund af moderne højopløsnings-krystallografiske målemetoder kalibreres, så de kan modellere metallers styrke- og brudegenskaber på mikroniveau samtidig med, at de beskriver den komplekse udvikling af materialets mikrostruktur under belastning og deformation.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen vil sætte mig i stand til at skabe en uafhængig forskningsgruppe, der fokuserer på avancerede højere ordens materialemodeller. Disse modeller har brede perspektiver inden for forskningen i materialemekanik, og de har stor bevågenhed fra det internationale forskningsmiljø. Det er målet, at den opbyggede gruppe bliver et internationalt fyrtårn inden for fagområdet, og at både jeg som ansøger og de øvrige projektdeltagere kan skabe stærke internationale forskningsrelationer, som vil give afkast til dansk forskning de næste mange år. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift og har tre børn i alderen 1 til 6 år. Min kone og jeg deler interessen for materialers mekanik og styrkeforhold, da hun også er ingeniør inden for strukturer og mekanik. Efter mange år som ridebanespringnings- og militaryrytter er jeg begyndt at dyrke motionsløb og mountainbike, da det er tidsmæssigt mere overkommelige sportsgrene. Derudover er jeg en entusiastisk alpin skiløber – en interesse, som jeg deler med resten af min familie.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

36 år, født i Charlottenlund, student fra Holte Gymnasium og bopæl i Lyngby-Taarbæk Kommune.