Saxo-Instituttet, Afdeling for Almen og Europæisk Etnologi.

Kontaktoplysninger

Frida Hastrup. 

Forskningsleder

Frida Hastrup

Adjunkt, ph.d, født 1978

Fagområde

Etnologi/antropologi.

Projekt

Naturlige goder? Forarbejdning af råvarer i globale tider. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I samme øjeblik vi taler om naturen som en ressource, er vi allerede i gang med at analysere og anlægge et socialt og kulturelt perspektiv på den. Jeg er interesseret i denne analytiske forarbejdning, der får naturressourcer til at træde frem på en bestemt måde – som noget vi kan handle med, sætte pris på, transportere, regulere eller andet. Via analyser af fire udvalgte råvarer, nemlig kakao, guld, te og fisk, vil vi generere en detaljeret etnografi om, hvordan folk i forskellige situationer og historiske omstændigheder forarbejder og har forarbejdet naturressourcer, både hvor de udvindes og i bureaukratiske systemer. Vi tror, at sådanne analyser kan vise os nogle uventede, paradoksale og problematiske relationer mellem forskellige dele af verden og forskellige tider. Projektet er således drevet af en interesse for at udforske, hvordan naturens produkter rummer og skaber politik, globale hierarkier, historiske omstændigheder og modstridende værdisætninger.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den overordnede udfordring er at udvikle det, jeg kalder en generativ etnografi om naturressourcer ved at se dem som medproducerede af sociale praksisser for f.eks. omsætning, optælling og værdisætning. Målet er derigennem at kvalificere ideer om naturens skala, kvantitet og værdi. I stedet for at se disse som allerede givne eksterne målestokke, der tænkes at ordne verden på forhånd, vil vi se på, hvordan de bliver frembragt samtidig med forarbejdningen af råstofferne. Ideen med dette er at få et nyt greb om natur som på én gang naturlig og forarbejdet. Dette svarer på en grundlæggende ambition om at bidrage til en forstærket teoretisk bevidsthed i kulturvidenskaben om, at det, vi studerer, ikke udgøres af ubehandlede data, men medproduceres af særlige interesser. Følgelig er projektets metode for alle delprojekters vedkommende konsekvent baseret på et samvirke med de aktører, som frembringer de udvalgte naturressourcer. Et perspektiv i projektet er altså at anskue selve genereringen af empirisk materiale som en kreativ samarbejdsproces, hvad der i mine øjne kun bliver endnu mere interessant af, at projektet fokuserer på naturlige goder.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Først og fremmest vil det give en unik mulighed for at arbejde sammen med de øvrige dygtige deltagere om et fælles projekt, som virkelig optager os, og som er udtænkt præcis sådan, som vi allerhelst ville det. Vi har desuden planlagt samarbejde med nogle fantastiske internationale kolleger, og jeg glæder mig over den chance, som bevillingen giver for at diskutere og udveksle ideer med dem, både ved konferencer i Danmark og under forskningsophold i udlandet. Jeg glæder mig enormt til at stå i spidsen for alt dette, som jeg tænker på som både et stort privilegium og som karrierefremmende. 

 

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Odder, student fra Østre Borgerdyd Skole i København og bopæl på Frederiksberg.