Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Copenhagen Center for Glycomics

Kontaktoplysninger

Hans H. Wandall

Forskningsleder

Hans Heugh Wandall

Lektor, ph.d, født 1972

Fagområde

Glykobiologi/Cellebiologi

Projekt

Betydningen af komplekse kulhydrater for dannelsen af humant væv

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Oprindeligt var det mit ønske at arbejde som læge i klinikken og samtidig opretholde en videnskabelig aktivitet. Ved et tilfælde begyndte jeg i studietiden at oprense og karakterisere en ny klasse af enzymer, der på helt central vis kan modificere og regulere store dele af vores proteom. Min interesse blev derved vakt for dette spændende og helt åbne forskningsfelt. Det er blevet til forskning på fuld tid i stedet for en klinisk karriere. Med en forskningsbevilling fra Sapere Aude-programmet er det nu kun ekstra sjovt at sætte de oprindelige fund i en mere funktionel kontekst og undersøge muligheden for at anvende forskningen i en klinisk retning.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Kulhydrater udgør centrale byggeklodser i cellen på samme vis som DNA og aminosyrer, og komplekse kulhydrater dekorerer flertallet af vores proteiner samt alle vores cellers overflader. Måden, hvorpå komplekse kulhydrater dannes, er i dag relativt afklaret. Derimod har vi kun lille viden om, hvordan kulhydrater påvirker cellers vækst og differentiering på det molekylære plan. Udfordringen er nu at undersøge, hvordan ændringer i kulhydratstrukturer indvirker på cellers evne til at udvikle sig til specifikke celletyper. Ved hjælp af nye og avancerede genetiske editeringsmetoder samt en organotypisk hudmodel ønsker vi at afdække den molekylære betydning af komplekse kulhydrater for dannelsen af humant væv. Dette vil have en bred betydning for stamcellebiologi, epitelial differentiering, sårheling og udvikling af kræft.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Mit mål er at fortsætte udbygningen af et internationalt funderet laboratorium med fokus på glykaners molekylære funktion i komplekse biologiske systemer. Med en forskningsbevilling fra Sapere Aude-programmet får vi nu mulighed for at kortlægge de underliggende molekylære mekanismer, hvorved sygdomsspecifikke ændringer i komplekse kulhydrater påvirker cellers funktion. Det vil forhåbentlig give mulighed for at udnytte denne viden i praktisk klinisk sammenhæng. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Mennesker og naturvidenskab sat i en social kontekst er vel egentlig, hvad jeg synes er spændende. Derudover går jeg meget op i betydningen af uddannelse og universiteternes rolle for sammenhængskraft og innovation i vores samfund. Med et liv i en meget fokuseret forskningsverden kan det være svært at få dækket alt, hvad man synes er interessant, så når der er mulighed for det, forsøger jeg sammen med min kone, vores tre børn og venner at indhente det forsømte.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Øregård Gymnasium og bopæl i Gentofte Kommune.