Statens Naturhistoriske Museum

Kontaktoplysninger

Kasper Thorup. 

 

 

Forskningsleder

Kasper Thorup

Lektor, ph.d, født 1968

Fagområde

Biologi

Projekt

Trækfuglenes mysterium

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har set på fugle, siden jeg var 12 år gammel, og været interesseret i dyr og naturen længe før. Jeg troede egentlig, at jeg skulle være matematiker ligesom min far (og både min søster og bror). Men på et tidspunkt fik jeg lyst til at gøre min hobby til min levevej. Jeg startede derfor på biologistudiet for at kunne beskæftige mig med fugletræk professionelt og døgnet rundt. Siden har interessen bredt sig til alle dyrs vandringer. Jeg elsker at færdes i naturen og undres over dens mangfoldighed og ikke mindst dyrenes vandringer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den helt store udfordring er at følge smådyr over store afstande. Milliarder af selv helt små fugle trækker flere tusinde kilometer til eksempelvis Afrika, uden hjælp fra forældrene eller artsfæller til at finde vej. Mange vejer ikke mere end et almindeligt brev. Vi bruger den allernyeste teknik til med små sendere at følge dyrene ved hjælp af satellit. Det giver mulighed for at følge deres nøjagtige ruter og vinterkvarterer, og hvordan de er tilpasset til årets store sæsonmæssige ændringer. Men endnu mere vigtigt giver det mulighed for at kunne udføre helt essentielle eksperimenter i naturen, der bl.a. skal give svar på gåden om, hvordan fuglene finder vej på disse lange træk. Forskningen i dyrs vandringer er stadig besværliggjort af vanskeligheder med at følge enkeltindividers færden over større afstande. En ny platform til at studere fuglenes træk og dyrenes vandringer i felten har potentialet til revolutionere vores forståelse af dyrs flytninger.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg får muligheden for at udbygge min forskergruppe, hvor alle arbejder intenst med samme problematik.
Der er stor international interesse i dyrs vandringer, men forskningen har til dels været drevet af anvendte aspekter. Med Sapere Aude kan jeg fokusere på grundforskningen, ligesom jeg kan indgå ligeværdige samarbejder med stærke udenlandske forskningsmiljøer. Den teknologiske udvikling indenfor sporing af dyr går hurtigt. Stærk grundforskning med udgangspunkt i dette gør, at jeg kan være med til at drive denne udvikling og bevare min førende position i de mest lovende initiativer indenfor feltet, som det danske DTUsat og det internationale ICARUS. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor på Amager med min kone og to børn tæt på naturområdet Vestamager. Og fugleinteressen fylder stadig en stor del af mit liv; en fridag tilbringes, når tiden tillader, med fugleobservationer på cykel på Vestamager, eller i forbindelse med forskningsrejser. Selv motionen er forbundet med fugleinteressen, idet tirsdag eftermiddag byder på fodbold i Utterslev Mose med andre fuglekiggere. Vi har ingen bil, men rejser til gengæld ofte, hvor fuglekiggeriet dog er stort set bandlyst. Jeg skater gerne med min søn og rider en gang imellem med min datter.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Borupgaard Amtsgymnasium og bopæl i Tårnby.