Panum Instituttet, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Kontaktoplysninger

Mads Gyrd-Hansen.

Forskningsleder

Mads Gyrd-Hansen

Lektor, ph.d, født 1973

Fagområde

Molekylærbiologi, biokemi

Projekt

Styring af immunsignalering igennem nye typer af ubiquitinkæder

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for proteinet ubiquitin og dets rolle i cellebiologi begyndte i forbindelse med mit ophold på Institute of Cancer Research i London i årerne 2006-2008. Her opdagede jeg, at proteiner kaldet IAP proteiner, der på det tidspunkt primært var kendt for deres evne til at forhindre celledød, kunne binde bestemte typer af ubiquitinkæder. Vi kunne herefter vise, at evnen til at kommunikere med ubiquitin gør IAP proteiner i stand til at aktivere det innate (medfødte) immunforsvar, og at denne egenskab kan bidrage til deres rolle i kræftudvikling. Jeg har siden været optaget af at forstå, hvordan ubiquitin, når det sammenkobles til forskellige typer af ubiquitinkæder, styrer vidt forskellige processer, herunder aktivering af det innate immunsystem.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af de største udfordringer for at kunne studere individuelle ubiquitinkæder er, at der ikke findes metoder til at isolere de enkelte kædetyper fra celler. En vigtig del af dette projekt er at udvikle sådanne metoder, hvilket i første omgang vil gøre os i stand til at bestemme den/de type(r) ubiquitinkæder, der kobles på et givent protein og dernæst bestemme, hvad dette betyder for stimuleringen af immunsignaler. Ved at forstå dette, vil vi opnå en bedre forståelse af de grundlæggende mekanismer, hvorved en celle kan gøre resten af kroppen opmærksom på, at den har opdaget en bakterie, en svamp eller en virus. Dette er vigtigt, fordi vi ved, at forkert styring af ubiquitin-afhængige signaler leder til alvorlige sygdomme, herunder kronisk inflammation, autoimmunitet og kræft. Jeg håber, at min forskning kan være med til at danne fundament for udvikling af nye behandlingsstrategier imod disse alvorlige sygdomme.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Bevillingen giver mig mulighed for at igangsætte et langsigtet og ambitiøst projekt som dette. Gennemførelsen af projektet indbefatter tidskrævende metodeudvikling, hvorfor det er essentielt at have forskningsmidler, der rækker flere år frem og giver mulighed for at samle et stærkt forskningshold. Jeg forestiller mig, at vi med denne forskning vil besvare centrale spørgsmål om, hvordan kommunikationen i immunforsvaret forgår, og at vi herigennem vil kunne placere os blandt de førende forskningsgrupper indenfor feltet. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har tre børn og er gift med Maria Lambert, der arbejder som selvstændig grafisk designer. Udover forskning er en af mine store interesser at rejse og opleve nye egne og kulturer. Det giver ofte et nyt perspektiv på tilværelsen og minder mig om, at det er udmærket at tænke ’ud-af-boksen’ en gang i mellem - også inden for forskning. Som studerende rejste jeg en del rundt som backpacker, og selvom de fleste rejser nu er i arbejdsøjemed, prøver jeg stadig at få spændende rejseoplevelser med familien. Sidste år blev det til en længere tur til Australien.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Gentofte, student fra Birkerød Gymnasium og bopæl i København.