Institut for Matematik

Kontaktoplysninger

Andreas Basse-O'Connor. Telefon: 8715 5752, 2027 2691; e-mail: basse@imf.au.dk

Forskningsleder

Andreas Basse-O'Connor

Adjunkt, ph.d, født 1982

Fagområde

Matematik/sandsynlighedsteori

Projekt

Analyse af tilfældige fænomeners udvikling over tid

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for matematik går tilbage til de første år af folkeskolen, hvor vi i klassen kæmpede om, hvem der kunne løse flest ekstraopgaver i regnebogen. Sidenhen har viljen til at knække matematiske problemer stadig været drivkraften, selvom problemerne er blevet mere komplicerede og det nu er hele verden, der bliver konkurreret med. I løbet af studietiden blev jeg sporet ind på sandsynlighedsteori, som omhandler analysen af tilfældige fænomener. Jeg er dybt fascineret af den smukke matematik bag denne teori, som går hånd i hånd med de mange anvendelsesmuligheder.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I sandsynlighedsteori bruger man matematiske modeller til at analysere tilfældige fænomener. Fokus i dette projekt vil være på en model, som hedder fraktionelle processer, og som kan tænkes på som en slags tilfældige fraktaler. Sådanne modeller anvendes ofte til at beskrive fænomener, som har en meget irregulær opførsel over tid, som det f.eks. ses ved aktiekurser. Udfordringen i projektet er at give en præcis matematisk beskrivelse af, hvordan fraktionelle processer opfører sig over tid. Mere konkret er målet at udvikle metoder til at bestemme graden af irregularitet for disse processer. Dette kræver helt nye redskaber og idéer, da de teknikker, der bruges til at analysere mere klassiske modeller, bryder sammen i dette set-up.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er meget beæret over at have modtaget Sapere Aude-bevillingen. Denne bevilling giver de perfekte betingelser for, at jeg kan starte min egen forskningsgruppe og udvide mine internationale kontakter. Konkret får jeg mulighed for at realisere nogle forskningsidéer, som jeg har haft på tegnebrættet over et længere stykke tid. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med denne store udfordring. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Min mulighed for at gå forskervejen skyldes i høj grad den støtte, jeg har fået fra min kone Sarah til at vælge denne ”livsstil”, som til tider giver et stort arbejdspres. Vi har sammen to børn, Marlon på tre år og Rio på ét år, der efter en dag fyldt med formler giver et godt afbræk fra matematikken. Tidligere spillede jeg meget basket og tennis, men for tiden får jeg mest motion ved at spille bold med mine børn i haven. I ny og næ bliver der også tid til at tage ud og spise med min kone samt at se familie og venner.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Hadsten, student fra HTX Randers og bopæl i Aarhus.