Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Kontaktoplysninger

Michael Lund Nielsen. Telefon: 3532 5019, 2442 6470; e-mail: Michael.Lund.Nielsen@cpr.ku.dk

Forskningsleder

Michael Lund Nielsen

Lektor, ph.d, født 1972

Fagområde

Proteinforskning, massespektrometri-baseret proteomics

Projekt

Global analyse af PARP-hæmmeres effekt på cellulære signaleringsveje ved kvantitativ massespektrometri

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for massespektrometri og proteinforskning opstod under min kandidatuddannelse i Odense. Interessen blev yderligere forstærket under min ph.d.- uddannelse på Uppsala Universitet i Sverige, hvor vi udviklede de første massespektrometriske metoder til karakterisering af nye typer af proteinmodifikationer. Siden 2010 har min forskergruppe på Center for Protein Research (CPR) haft et stort fokus på at udvikle nye teknikker inden for massespektrometri-baseret proteomik til belysning af poly(ADP-ribosyl)ering. Netop poly(ADP-ribosyl)ering er en vigtig komponent i mammale celler, men dens funktionelle rolle kendes ikke i detaljer. Dette ønsker vi derfor at belyse med dette projekt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Min gruppe har specialiseret sig i at anvende proteomics-teknologi til at analysere proteinmodifikationer og har udviklet en ny metode til systematisk undersøgelse af poly(ADP-ribosyl)ering. Denne metode vil vi benytte, og yderligere videreudvikle, til at karakterisere PARP-hæmmeres effekt på signaleringsveje i mammale celler. Netop PARP-hæmmere er en ny type lovende kræftmedicin, der er designet til specifikt at ramme en klasse af cellulære enzymer, kaldet PARPs, som spiller en vigtig rolle ved udbedring af DNA- skade. Ved at belyse de cellulære effekter, som PARP-hæmmere udfører, kan man udvikle nye og bedre hæmmere til brug i kræftbehandling. Ligeledes kan man belyse de molekylære mekanismer, der ligger bag udviklingen af forskellige kræftformer, samt bestemme, hvorfor visse former af kræfttyper udvikler resistens mod kræftmedicin såsom PARP-hæmmere.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er meget stolt af at modtage den prestigefyldte Sapere Aude-bevilling, som jeg ser som en stor ære og ikke mindst anerkendelse af min forskning. Denne bevilling vil gøre det muligt at rekruttere dygtige ph.d.-studerende og postdoc’er til min forskergruppe således, at vi fortsat kan bedrive forskning på internationalt højt niveau. Ligeledes vil en Sapere Aude-bevilling styrke min gruppes internationale profil og vil uden tvivl hjælpe til med at tiltrække fremtidige forskningsmidler fra nationale og internationale agenturer. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Brønshøj sammen med min kæreste Rita, samt vores to piger Agnes og Johanna på hhv. 7 og 3½ år. I 2009 flyttede jeg med min familie tilbage til Danmark efter at have tilbragt flere år i udlandet, hvor vi først boede i Sverige og derefter i Tyskland. Jeg tilbringer så vidt muligt min fritid med familien, hvor vi sammen nyder vores dejlige hus og have, eller tilbringer weekenden sammen med vores nærmeste familie på Fyn eller i Jylland.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Ringe på Midtfyn, student fra Odense Katedralskole og bopæl i København.