Institut for Systembiologi og Center for Biosustainability

Kontaktoplysninger

Morten Sommer: Telefon: 4525 2507, e-mail: msom@bio.dtu.dk

Forskningsleder

Morten Sommer

Professor, ph.d, født 1981

Fagområde

Mikrobiologi

Projekt

Begrænset evolution af antibiotika resistens gennem rationelle behandlingsforløb

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg blev meget interesseret i bakterier, da det under mine ph.d.-studier gik op for mig, at de er en ufattelig mangfoldig klasse af organismer, som har stor betydning for verden. Bakterier påvirker os positivt gennem f.eks. fotosyntese i havet eller produktion af bæredygtige kemikalier. Bakterier påvirker os også negativt ved at forårsage en række sygdomme. Et stort problem inden for bakterielle infektioner er netop, at de udvikler resistens overfor de antibiotika, som vi bruger til at behandle dem med, hvilket fører til en øget dødelighed af infektionssygdomme.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet har til formål at kortlægge svagheder, der opstår i bakterier i forbindelse med, at de udvikler antibiotikaresistens. Mit laboratorium kortlagde dette fænomen i 2013, og projektet har til formål at opdage de underliggende molekylære mekanismer, der giver disse svagheder, samt at teste nogle nye behandlingsstrategier i nogle relevante infektionsmodeller. Dette arbejde skulle gerne bringe os videre imod at udnytte resistente bakteriers svaghed for at begrænse udviklingen af antibiotikaresistens.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor ære for mig at modtage Sapere Aude-bevillingen, og det vil give mig en unik mulighed for at etablere et forskningsprogram inden for dette nye område. Bevillingen gør det muligt at lave en meget fokuseret indsats på området, som forhåbentlig vil lede til nye måder at behandle antibiotikaresistente infektioner. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift og har tre drenge, som jeg bruger al min tid på, når jeg ikke arbejder.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Ingrid Jespersen gymnasium og bopæl i Virum.