Columbia Business School, Department of Economics and Finance

Kontaktoplysninger

Morten Sørensen. Telefon +1 (212) 851 2446, +1 (650) 814 404; e-mail: ms3814@columbia.edu

Forskningsleder

Morten Sørensen

Lektor, ph.d, født 1973

Fagområde

Virksomhedsfinansiering

Projekt

Forståelse af kapitalmarkedet for mindre virksomheder, der ikke er børsnoterede

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid tænkt meget over, hvordan samfundsøkonomien fungerer. For eksempel kan jeg huske, at da jeg var lille, omkring seks år, tænkte jeg meget over, hvordan lastbilerne på vejene kunne finde ud af, hvor de skulle køre hen, og hvad de skulle have med. Nu har jeg en ph.d. i økonomi, så nu har jeg regnet lastbilerne ud. I stedet prøver jeg nu at finde ud af, hvordan virksomheder skal få kapital, og hvordan investorerne i virksomhederne finder ud af, hvor og hvordan de skal investere deres penge. Det er egentlig det samme problem, bare på et mere abstrakt plan.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet kombinerer nogle helt unikke danske data, som indeholder information om økonomiske forhold i for eksempel mindre og nystartede virksomheder med nogle nye økonomiske modeller, som jeg har været med til at udvikle. Det gør det muligt at analysere det afkast og den risiko, der er forbundet med investeringerne i disse virksomheder. Datamaterialet er meget omfattende, og det bliver et stort arbejde at analysere det og få modellerne til at passe med datastrukturen, men der er et potentiale for at skabe et helt unikt indblik i samfundsøkonomien, som man slet ikke kan nå til med amerikanske data eller data fra andre lande.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Programmet giver en enestående mulighed for at samle et team af forskere dedikeret til studiet af et vigtigt emne, som virkelig optager os. Jeg er meget glad for de muligheder, som bevillingen giver for at kunne diskutere og udveksle ideer på internationalt plan, og det er et stort privilegium at få mulighed for at gennemføre dette projekt, der vil gøre det muligt at arbejde med langt større og mere ambitiøse analyser, end jeg hidtil har kunnet på egen hånd. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Hanne, og vi har to fantastiske piger på 4 og 6 år. Vi er netop ved at vende hjem til Danmark efter 15 år i USA. Jeg er fascineret af teknik og systemer, og jeg kan bruge timer på at sætte mig ind i forskellige detaljer om, hvordan ting virker. Det kan både være mekaniske ting, matematiske og statistiske modeller eller organisationer og regler. Jeg er vist en nørd.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Glostrup, student fra Nykøbing Falster Katedralskole og bopæl på Manhattan, New York.