Kontaktoplysninger

Sine Reker Hadrup. 

 

 

Forskningsleder

Sine Reker Hadrup

ph.d, født 1975

Fagområde

Immunologi og cancer

Projekt

Immunterapeutiske strategier for behandling af Merkel Celle Carcinom

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg finder immunologien meget fascinerende, idet immunsystemet er et utroligt komplekst organ, som har betydning for mange af de alvorlige sygdomme, vi stadig mangler viden om og svar på i form af effektive behandlingsstrategier. Allerede i min studietid var jeg fascineret af denne kompleksitet og har forfulgt feltet i hele min forskningskarriere specielt med henblik på forståelse af immunsystemets genkendelse af kræftceller.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er en udfordring at finde angrebspunkter på kræftceller, som immunforsvaret effektivt kan genkende, uden samtidig at risikere skade af raskt væv. I det projekt, vi har opnået støtte til, er der fundet et kræft-udviklende virus, som er et ideelt angrebspunkt for immunforsvaret. Vi ønsker at udvikle metoder til at give patienter et effektivt immunforsvar bestående af dræber T-celler specifikt rettet imod dette virus. Udfordringen består i at udvikle effektive strategier til at isolere kræft-specifikke T-celler fra patienter og stimulere disse i laboratoriet til at blive potente dræber T-celler, som kan gives tilbage til patienten igen. Desuden hos patienter, som ikke selv har kræft specifikke T-celler, at overføre en receptor til patientens andre T-celler, således at disse bliver i stand til at genkende og dræbe kræftceller. Vi vil teste disse behandlingsstrategier i dyremodeller og efterfølgende etablere egentlige behandlingsprotokoller for kræftpatienter med henblik på at skabe bedre behandlingsmuligheder for en aggressiv kræftsygdom.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen er af afgørende betydning for at etablere min forskningsgruppe. Bevillingen giver mulighed for at knytte et par af de dygtigste forskere til min gruppe og giver os et perspektiv på fire år til at udvikle dette spændende projekt. Det giver mulighed for at stadfæste min position inden for dette forskningsområde og søge videre imod støtte indenfor EUs forskningsprogrammer. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Forskning og arbejdet med at føre nye ideer til virkelighed, støtte op om studerende og deres projekter, udlandsrejser og samarbejdsrelationer fylder selvsagt meget i min hverdag – men udover dette travle arbejdsliv, prioriterer jeg tid til samvær med familie og venner, primært min mand og to børn. Nyder frisk luft og fysisk aktivitet i form af cykel- og løbeture, ture til skov og strand og masser af leg i haven.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i København, student fra Allerød Gymnasium og bopæl i Virum, Lyngby-Tårbæk.