Kontaktoplysninger

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk. 

 

Forskningsleder

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk

Adjunkt, ph.d, født 1983

Fagområde  

Materialekemi

Hvad handler dit projekt om?

Den velkendte Li-ion batteri-teknologi står i dag over for den næste store udfordring med det stigende behov for billige, sikre og effektive løsninger til energiopbevaring i hybrid og el-biler, stabilisering af elforsyningen og opbevaring af vedvarende energi. Li-ion batteriets succes i disse applikationer hviler på, at teknologien kan forbedres yderligere mht. ydeevne, effektivitet, holdbarhed, og pris.

Dette projekt sigter mod at udvikle en række nye elektrodematerialer baseret på billige og lettilgængelige grundstoffer, der kan levere flere watt med en højere effektivitet end de materialer, der benyttes i dag. Projektet benytter avancerede målemetoder baseret på røntgenstråling, der vil give ny information om de strukturelle omdannelser, der sker på atomart niveau i elektroderne, når batteriet af- og oplades. Udfra denne viden kan designkriterier for fremtidens effektive elektroder skabes.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede under min bachelor uddannelse i kemi blev jeg interesseret i energiopbevaring og –produktion, og i hvordan vi kan bruge vores viden fra materialekemien til at optimere den nuværende energiteknologi og til at finde nye energiløsninger. Energi er en af de største samfundsmæssige udfordringer på højde med rent drikkevand og sygdomsbekæmpelse. Det er både inspirende og motiverende at være med til at lægge brikkerne i det store puslespil, der skal løse disse udfordringer.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Formålet med dette projekt er at udvikle nye elektrodematerialer til Li-ion batterier, der er i stand til at levere flere watt med en højere effektivitet end de materialer, der anvendes i dag. Det vil jeg gøre ved at ændre på den kemiske sammensætning af elektroderne, hvorved de omdannelser, der sker på atomart niveau, når batteriet af- og oplades, ændres på en måde, der tillader dem at forløbe hurtigere, uden at batteriet mister kapacitet. Det er en udfordring simultant at ekstrahere viden om materialesammensætning, batteriets ydeevne og de atomare omdannelser, og det kræver brug af avancerede måleteknikker. Til gengæld har udviklingen af nye batterier, velegnede til watt-tunge anvendelser, et kæmpe potentiale og kan hjælpe med til at gøre brug af el-biler og vedvarende energi meget mere udbredt.   

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At indgå i Sapere Aude-programmet betyder først og fremmest, at jeg kan samle et team af dygtige unge forskere omkring mig og opnå forskningsresultater langt udover, hvad der ellers havde været muligt. Samtidig betyder det, at jeg kan etablere mig selv som forskningsleder og skabe et forskningsmiljø, der forhåbentlig vil tiltrække dygtige studerende og unge forskere fra både Danmark og udland. Sidst men ikke mindst vil det synliggøre mig internationalt, som ekspert inden for mit felt.  

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Jens, som også er kemiker. Vi har lige købt hus nær Fredericia, og der går derfor en del tid med indretning og istandsættelse, hvilket jeg nyder meget, da jeg interesserer mig for design, boligindretning og arkitektur. Generelt bruger jeg helst min fritid sammen med min familie og venner, som betyder meget for mig. I ferierne elsker jeg at rejse – meget gerne i USA, hvor min mand og jeg har boet to år.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Fredericia Gymnasium og bopæl i Fredericia.