Biologisk Institut og Center for Permafrost

Kontaktoplysninger

Riikka Rinnan. 

 

Forskningsleder

Riikka Rinnan

Lektor, ph.d, født 1975

Fagområde

Terrestrisk økologi

Projekt

Udveksling af klimarelevante reaktive gasser mellem den arktiske natur og atmosfæren

Hvad handler dit projekt om?

Biogene flygtige organiske forbindelser (BVOC) er gasser, som frigives af alle levende organismer og specielt af planter. Disse gasser er vigtige, fordi de via en række komplekse processer i atmosfæren enten kan bremse eller forstærke den globale opvarmning. Min gruppe har været pionerer inden for forskningen omkring BVOC udslip fra den arktiske tundra og har påvist, at den globale opvarmning drastisk øger BVOC udslippet. Dette Sapere Aude-projekt muliggør, at vi for første gang grundigt kan undersøge, hvorfor BVOC udslippet stiger meget stærkere i Arktis end andre steder. Dette er muligt takket være et avanceret instrument, som revolutionerer måleteknikken. I projektet skal vi udføre en række eksperimenter for at undersøge, om det hele kun handler om udslippet, eller om optagelsen af BVOC af mikroorganismer i jord eller bladoverflader har en signifikant betydning. Det nye instrument muliggør også detektion af variationen over tid i udslip/optagelse af langt flere stoffer end før.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været interesseret i menneskes påvirkning af miljøet, men det var ret tilfældigt, at jeg begyndte at læse miljøvidenskab i stedet for grafisk design. Under min ph.d. i Finland, hvor jeg kommer fra, fik jeg en mulighed for at deltage i et projekt inden for mit nuværende forskningsfelt. I nogle postdoc- år kørte jeg sideløbende projekter i flere forskningsfelter, men efterhånden fik jeg flere og flere bevillinger inden for BVOC forskning, hvilket nok har været medvirkende til at styre min forskerkarriere i den retning. Området er ”hot” på grund af de meget store potentielle påvirkninger af klimaet via dannelsen af partikler og skyer i atmosfæren. For mig personligt er det vigtigt, at mit arbejde har betydning for os alle sammen.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet lægger op til, at der skal ansættes en postdoc, der har erfaring med det nye instrument. Alligevel forventer jeg, at der vil gå masser af tid med at finde ud af, hvordan vi bedst skal benytte de nye muligheder, og at jeg en gang eller to skal bruge mit netværk til at løse tekniske udfordringer. Vi skal også lave feltarbejde i den arktiske natur, hvilket altid indebærer uforudsete hændelser, som man ikke kan planlægge eller forebygge. Der kan opstå en snestorm midt i august, eller forekomme udbrud af insekter som spiser alle forsøgsplanterne. Projektet kommer til at producere ny viden, som kan bruges til at forbedre de modeller, man bruger for at forudsige, hvordan BVOC udslippet fra de arktiske egne kommer til at være i fremtiden. Arktis er underlagt drastiske klimaændringer, og disse ændringer sker hurtigere end andre steder. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvad for påvirkninger disse klimaændringer kommer til at have.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Denne bevilling er et vendepunkt på min forskerkarriere. Indtil videre har der været begrænsninger med hensyn til, hvad slags eksperimenter vi kan udføre, men det nye instrument ændrer dette. Selve projektet er bare en begyndelse på, hvad vi kan og kommer til at undersøge i fremtiden. Takket være denne bevilling bliver min gruppe en mere attraktiv værtsgruppe for postdocs og en mere attraktiv samarbejdspartner til andre forskere.

 

Lidt om mennesket bag forskeren

Det meste af min fritid bruger jeg på mine tre drenge, som er i børnehave/skolealderen. Jeg elsker at rejse og opleve andre kulturer, så vi prøver at komme afsted til spændende steder i hvert fald hvert andet år. Jeg slapper af ved at lave havearbejde og ordne vores gamle murermestervilla – og ved at tage til koncerter eller på skitur, når det kan lade sig gøre.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Rautjärvi Gymnasium, Finland og bopæl i København.