Institut for Fysik og Astronomi, Stellar Astrophysics Centre (SAC).

Kontaktoplysninger

Simon Albrecht. 

 

 

Forskningsleder

Simon Albrecht

Lektor, født 1976

Fagområde

Astrofysik

Projekt

Undersøgelse af egenskaber ved omløbsbaner for stjerner og planeter

Hvad handler dit projekt om?

Dette projekt fokuserer på dannelsen og udviklingen af stjerner og de planeter, som kredser omkring dem (exoplaneter). I dette projekt forsøger vi at forstå de seneste og overraskende opdagelser, at exoplaneter, men også stjerner i systemer med to stjerner (såkaldte dobbeltstjerner), kan bevæge sig i omløbsbaner, som ikke ligger i samme plan som det, stjernerne roterer i. Dette er uventet og meget forskellig fra, hvad vi ser i vores eget solsystem, hvor Solens ækvator er i stort set samme plan, som planeterne kredser i. For bedre at forstå disse opdagelser vil vi i dette projekt observere en særlig gruppe af dobbeltstjerner, hvor banernes form er meget elliptisk. Målet med projektet er at undersøge dynamikken i disse systemer og at anvende dette til at opbygge et billede af, hvordan disse systemer er dannet og har udviklet sig.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Opdagelsen af planeter (exoplanter), der kredser om andre stjerner end vores egen sol, er en af de mest fascinerende opdagelser, som er gjort inden for de seneste år inden for astronomi og fysik. Med disse opdagelser har vi for første gang i menneskehedens historie muligheden for at lære mere om disse fremmede verdener, og det åbner også for muligheden for at opdage tegn på liv uden for solsystemet. Mit særlige fagområde fokuserer på den dynamiske historie af exoplaneter, og i sidste ende vil det bidrage til en bedre forståelse af, hvordan solsystemet og dets planeter blev dannet, og om der findes liv andre steder. Det er disse spændende spørgsmål, som jeg gerne vil være med til at finde svar på.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet berører en række forskellige delfelter af astronomi. Den første udfordring er, at vi skal have målinger med høj præcision, og ofte skal observationerne foretages på bestemte tidspunkter og ved brug af en række forskellige teleskoper rundt omkring i verden. Disse banebrydende observationer vil give os ny viden om dannelseshistorien for stjerner og planeter og om den udvikling, der er sket siden dannelsen. Fortolkningen af observationerne udgør den anden store udfordring i dette projekt – et arbejde, hvor vi vil samarbejde med mange forskere fra hele verden. Selvom vi kommer tættere på svarene på mange af de spændende spørgsmål om dannelse og udvikling af stjerner og exoplanter, vil vi med garanti også finde masser af nye egenskaber i de systemer, vi kigger på, og stille nye spørgsmål.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen er et vigtigt skridt for mig i arbejdet med at opbygge en stærk exoplanet-forskningsgruppe ved Aarhus Universitet. Det vil også åbne for muligheder for at hente yderligere forskning (bl.a. gennem EU-bevillinger). Sapere Aude-bevillingen giver mulighed for, at jeg kan etablere mig som forskningsleder inden for forskningen i exoplaneter, og det vil gøre det muligt for at mig at inddrage studerende i banebrydende forskning og deltage i arbejdet for spændende opdagelser

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer fra en stilling i USA, hvor jeg har været ansat i et par år. Min hustru og jeg flyttede til Danmark i begyndelsen af 2014, hvor vores søn blev født. Vi har alle tre nydt vores første år i Aarhus og ser frem til lære Danmark endnu bedre at kende.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Ratsgymnasium i Osnabrück, Tyskland og bopæl i Aarhus.