Institut for datalogi

Kontaktoplysninger

Aslan Askarov. 

 

Forskningsleder

Aslan Askarov

Lektor ph.d, født 1981

Fagområde

Datalogi

Projekt

Online anonymitet i software systemer

Hvad handler dit projekt om?

Projektets mål er at udvikle en videnskabelig ramme for ræsonnement og håndhævelse af strengere anonymitetskrav på applikationsniveau. Der er en stigende interesse for online anonymitet, men de eksisterende værktøjer kan kun garantere anonymitet på et lavt abstraktionsniveau. Det resulterer i programmer, som overtræder brugernes forventninger om anonymitet. For at løse det problem vil vi bruge nye teknikker fra programmeringssprogteori til at ræsonnere om, og håndhæve, anonymitetskrav i applikationer, samt benytte programmeringssprogteknikker til at specificere og understøtte disse krav. Projektet vil resultere i en ny programmeringsmetodologi, som vil danne et solidt grundlag for at udarbejde praktiske værktøjer, som kan hjælpe programmører med at udvikle systemer, der overholder strenge krav om anonymitet og fortrolighed.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for forskningsområdet indenfor sikkerhed blev vakt i løbet af mine kandidatstudier ved Chalmers University of Technology i Sverige.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De største udfordringer i dette projekt er at;

  • afdække en semantisk karakteristik af anonymitet, der er passende til applikationer
  • udvikle en programmeringsmetodologi, der er anvendelig i forhold til anonymitet
  • udvikle sikre run-times, der kan forsvare et system imod mulige identifikationsangreb.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Resultatet af min forskning kan påvirke forskningsbaseret undervisning og uddannelse, men det har samtidig også potentialet til at påvirke fremtidig lovgivning og regulering vedr. privatliv og sikkerhed online.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg forventer, at Sapere Aude-projektet vil få en enorm betydning for min karriere som forsker, fordi det giver mig mulighed at udvide min egen forskningsgruppe på Aarhus Universitet.

 

Gymnasium og bopælskommune

Bachelorgrad fra Aserbajdsjan og bopæl i Aarhus Kommune.