Center for Kræftforskning

Kontaktoplysninger

Kenji Maeda. 

 

 

Forskningsleder

Kenji Maeda

ph.d, født 1977

Fagområde

Kræftforskning, biokemi

Projekt

Kræftcellers fedtstofskifte som nyt terapeutisk mål 

Hvad handler dit projekt om?

Kræftceller ændrer fedtstofskiftet for at anskaffe sig den fornødne energi og de essentielle byggeklodser, der kræves for deres hurtige vækst og spredning. Projektet har til formål at kortlægge disse ændringer, som kan ses som kræftcellers unikke styrker, men også svagheder og derefter at bruge dem som mulige terapeutiske mål. Det cellulære fedtstofskifte hos mennesker er meget komplekst og involverer et stort netværk af enzymer, der danner mange lokale og specialiserede fabrikker inde i cellen til produktion af tusinder af fedtstoftyper. For at muliggøre en detaljeret analyse af det komplicerede fedstofskifte og dets regulering i kræftceller vil vi udvikle en ny metode, der kobler systematisk oprensning af de enkelte cellulære komponenter sammen med følsomme og kvantitative målinger af hundredvis af fedtstoftyper. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for forskning i fedtstoffer opstod under mit ophold i Heidelberg efter mit ph.d.-studium. Der brugte jeg min baggrund i proteinkemi fra Carlsberg Laboratorium og DTU til systematisk at analysere transportproteiner for fedtstoffer i gærceller. Vi kunne se, at deres aktivitet i gærceller var nødvendig for at opbygge den korrekte cellearkitektur, mens de tilsvarende transportproteiner hos mennesker og deres misreguleringer muligvis var involverede i forskellige sygdomme. Der fik jeg øje på potentialet i at anvende min viden om lipider i sygdomsforskning, som jeg siden fik mulighed for hos Kræftens Bekæmpelse. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der findes allerede metoder til at kvantificere hundredvis af fedtstoftyper på en gang, og de bliver i dag brugt til at udforske misreguleringer af fedstofskiftet i forbindelse med forskellige sygdomme. Disse metoder bliver dog hovedsageligt brugt til at kvantificere fedtstoffer for en hel celle. Sådanne analyser kan ofte ikke fuldt belyse mekanismerne bag misreguleringer i det cellulære fedtstofskifte, som i virkeligheden foregår i mange små lokale fabrikker med hver deres opgaver. Udfordringen i projektet ligger i kunne zoome ind på de enkelte fabrikker ved at analysere fedtstofskiftet systematisk i de forskellige cellulære komponenter for derefter at tegne et overordnet og detaljeret billede af det cellulære fedstofskifte. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Ideen med projektet er først og fremmest at fokusere på fedtstofskiftet for bedre at kunne belyse de skadelige mekanismer, som findes i kræftceller og derved muliggør mere effektive behandlinger af kræftpatienter. Derudover håber jeg, at den udviklede teknologi til forskning i fedtstoffer finder bred anvendelse hos både universiteter og virksomheder i fremtiden. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

For min forskningskarriere betyder denne bevilling, at jeg nu virkelig kan sætte gang i mine egne forskningsaktiviteter, og at jeg kan tænke mere på det langsigtede forskningsforløb. Derudover er denne bevilling meget motiverende for mig, fordi jeg ser den som en anerkendelse af mine tidligere og nuværende forskningsaktiviteter og vigtighed og relevans af det foreslåede projekt. 

 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og vokset op i Japan hos en japansk far og en dansk mor. Jeg er far til to drenge på nul og tre år, som jeg har sammen med min danske kæreste. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Ribe Katedralskole og bor i København.