DTU Nanotech (Institut for Mikro- og Nanoteknologi)

Kontaktoplysninger

Leticia Hosta-Rigau. 

 

Forskningsleder

Leticia Hosta-Rigau

Ph.d, født 1981

Fagområde

Materialevidenskab

Projekt

Iltbærere, som kan bruges, når donorblod ikke er en mulighed eller ikke er tilgængeligt

Hvad handler dit projekt om?

Da donorblod kun kan lagres i op til 42 dage på køl, eksisterer der ikke store lagerbeholdninger af donorblod eller andre løsninger til at transportere ilt rundt i kroppen til brug ved akutte katastrofer. Med en verdensomfattende mangel på donorblod, som forventes at stige over tid, forbliver udvikling af en iltbærer (oxygen carrier) med lang holdbarhed, og som er kompatibel med alle blodtyper, en af de førende udfordringer indenfor biomedicin. Dette projekt sigter efter at skabe den næste generation af iltbærere. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg blev interesseret i forskningsfeltet, da jeg forstod, hvor vigtigt det er for vores sundhedsvæsen, da blodtransfusioner har nogle begrænsninger og risici. Der er en akut mangel på donorblod på verdensplan, som forventes at stige som følge af den aldrende befolkning, der er også brug for typebestemmelse og matching, før man kan give en blodtransfusion på grund af forskellige blodtyper, hvilket kan føre til fatale forsinkelser i nødsituationer. Blod har desuden en meget kort holdbarhed, hvilket gør det umuligt at have store beholdninger af donorblod tilgængeligt til brug ved akutte katastrofer (f.eks. jordskælv, flyulykker). 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Udfordringen er at udvikle en ilttransporterende enhed, som kan transportere ilt fra lungerne og frigive det i vævet, som ikke besidder de samme begrænsninger som blodtransfusion. Blodtransfusion er en essentiel del af moderne medicinsk behandling, og man har gjort en indsats for at nedbringe transfusionsrisici, der inkluderer transfusion med forkert blodtype, overførsel af sygdomme og andre kritiske effekter. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Skabelsen af en ny iltbærer er central for vores samfund. Som følge af en aldrende befolkning og et stigende antal af operationer forventes efterspørgslen på blod til transfusion at nå et underskud på over tre millioner blodenheder i år 2030. Endvidere kan donorblod kun opbevares i en begrænset periode, og tidskrævende og omkostningstunge forhindringer som patogen tests og donor-modtager krydsmatching skal overvindes før transfusion. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude: DFF-Forskningslederbevillingen er en stor personlig bedrift for mig, som vil hjælpe mig med at konsolidere og løfte min akademiske karriere. Det betyder, at jeg kan udvide min forskningsgruppe og blive en selvstændig forskningsleder og udføre ambitiøse forskningsprojekter som dette. 

 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Montserrat High School i Barcelona, Spanien og bopæl i Københavns Kommune.