Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 

Kontaktoplysninger

Paul Sharp. 

 

Forskningsleder

Paul Sharp

Professor, ph.d, født 1977

Fagområde

Økonomi, økonomisk historie

Projekt

Danmarks økonomiske gennembrud i 1800-tallet: En ny fortolkning

Hvad handler dit projekt om?

Det handler om en fundamental nytænkning af dansk økonomisk historie, som traditionelt har fokuseret på omdannelsen af det danske landbrug fra 1880’erne med den hurtige spredning af en ny teknologi (centrifugen) og nye institutioner (andelsbevægelsen). Danmark udviklede sig så hurtigt, at en skeptiker måske ville være tilbøjelig til at tro, at der ligger mere end et simpelt gennembrud til moderniteten bag. Jeg vil vise, at historien går meget længere tilbage og har sin oprindelse i videnoverførsel fra udlandet og omlægningen af det danske jordbrug i det 18. og 19. århundrede. For det andet vil jeg vise, at selve historien om andelsmejerierne er blevet misforstået. Jeg forventer at demonstrere deres afhængighed af importen af kul og vil undersøge, om de virkelig var overlegne i forhold til deres mindre succesfulde irske modstykker. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Det startede med min undervisning i dansk økonomisk historie ved Ingrid Henriksen på KU. Hun fortalte om andelsbevægelsens gennembrud i Danmark. Hun har haft stor betydning for min interesse (og har det stadig). Senere fik jeg en postdoc fra Carlsbergfondet til at forske i udviklingen i dansk mejeribrug indtil andelsbevægelsen. Da begyndte jeg at samarbejde med Markus Lampe, dengang postdoc på KU, men nu professor i Wien. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med ham, og vores fælles entusiasme for emnet har gjort, at vi begge to nu har forsket i det i mange år. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg ser det som en udfordring at præsentere radikale nye fortolkninger af dansk historie, både som økonom og som udlænding. Jeg håber på, at historikerne vil tage godt imod en økonom, der træder ind på deres område. Jeg håber, at danskerne vil tage godt imod en englænder, som vil genfortolke deres historie. Desuden kommer jeg muligvis til at møde modstand blandt tilhængere af den ’traditionelle’ historie. Og jeg håber på, at økonomerne kommer til at forstå, hvor spændende dansk økonomisk historie er. Men perspektiverne er utroligt spændende: Udviklingsprocessen i Danmark er så meget mere interessant, end man tidligere har vidst, og vi kan lære så meget både om Danmark og om økonomisk udvikling mere generelt. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg satser på at lave om på en vigtig del af Danmarks nationalhistorie – dvs. det moderne gennembrud fra sidst i 1800-tallet, som det relaterer sig til økonomisk historie. Hvordan var det egentlig, at Danmark blev det rige og succesfulde land, det er i dag? Som sådan kan det have en stor betydning for uddannelse på alle niveauer og for den danske selvforståelse, som påvirker politikere, landmænd, interesseorganisationer osv. i Danmark i dag. Det vil også være vigtigt for udviklingsdebatten, da det vil belyse både, hvordan fattige lande kan blive rige igennem landbrug og vigtigheden (eller ej) af en andelsbevægelse for økonomisk udvikling. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet

Det ville betyde, at jeg får mulighed for at komme mere i dybden med dansk økonomisk historie og udvikling, og at jeg kan formidle det til et bredere publikum både indenfor økonomi, men også i samfundet mere generelt. Jeg regner med, at der kommer nogle spændende publikationer ud af det, men også at det giver mulighed for at få kendskab til, hvordan det er at koordinere en større gruppe forskere, hvilket jeg ser mange spændende muligheder i. Jeg håber også på, at det vil betyde, at jeg kan profilere mig mere klart indenfor mine forskningsområder, og at de områder, jeg forsker i, samtidigt kommer til at stå mere frem i forskningsdebatten. 

 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg flyttede til Danmark fra England i sommeren 1998 og begyndte at læse til cand.polit. på Københavns Universitet i 2000. Jeg fik min ph.d. i økonomi i 2009. Jeg har tre børn: Charlotte (15 år), Erik (9 år) og Kellan (7 år). Jeg bor sammen med min datter, Charlotte, og min norske kæreste Kristin på Frederiksberg, og vi skal giftes til næste år. Jeg elsker at bo i København og opleve de mange spændende ting, der er i byen. Bortset fra at forske, elsker jeg at gå ud i København eller Odense, og når jeg har tid og mulighed for det, kan jeg godt lide at gå lange ture på landet. Min fritid bruger jeg ellers på mine børn og min kæreste. 

Gymnasium og bopælskommune

The Judd School, Tonbridge, England og bopæl på Frederiksberg.