Institut for Veterinær Sygdomsbiologi

Kontaktoplysninger

Peter Nejsum.

Forskningsleder

Peter Nejsum

Lektor, ph.d, født 1974

Fagområde

Parasitologi

Projekt

Hvordan kommunikerer parasitter?

Hvad handler dit projekt om?

Parasitiske indvoldsorme forekommer hos alle husdyr, og over en milliard mennesker på verdensplan er smittet. Ormene har udviklet sig til sande mestre i at snyde og manipulere værtens immunsystem og giver derfor ofte langvarige og kroniske infektioner. Men hvordan gør de det? Hvordan kan centimeter store orm overleve i værten? Mit mål er at identificere og undersøge rollen af mikroskopiske ekstracellulære vesikler frigivet fra parasitter. Bruges disse til at manipulere værtens immunsystem? Bruges vesiklerne til intern parasitkommunikation?  Mit mål er med andre ord at afkode parasitters kommunikation med værten og med hinanden, for hvis vi ved, hvordan de kommunikerer, giver det os nye kontrolmuligheder.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Lige siden jeg som ung var i Afrika og var i nærkontakt med parasitter, har jeg været dybt fascineret af disse kryb. Nogle parasitter har en raffineret måde at komme ind i værten på, andre vandrer rundt i forskellige organer, samtidig med at de undergår forskellige livsstadier. I de seneste år har min interesse blandt andet gået på, hvordan ormeparasitter, som oftest er flere cm store, kan etablere sig og undgå at blive bekæmpet af værtens immunsystem. Det er dybt fascinerende.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De ekstracellulære vesikler, jeg ønsker at undersøge, er mikroskopiske små, hvorfor de tidligere har været overset. En udfordring bliver at oprense tilstrækkelige mængder af disse vesikler til de planlagte undersøgelser, men nye og mere effektive oprensningsmetoder er heldigvis under udvikling. Tillige skal der udvikles nye undersøgelsesmetoder til at belyse rollen af de ekstracellulære vesikler i parasit-parasitkommunikationen. Hvis parasitter bruger disse vesikler til at undertrykke værtens immunsystem og til at kommunikere med hinanden med, vil det bane vej for et nyt paradigme i vores forståelse af parasitters levevis. Det vil give en fundamentalt ny forståelse for, hvordan de kan etablere sig og overleve i værten og hvordan de interagere med hinanden.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Parasitter er en vigtig begrænsende produktionsfaktor hos vores husdyr og af afgørende betydning for menneskers sundhed. Mit mål er, at projektet vil skabe viden, som i fremtiden kan bruges til at udvikle ny medicin og vacciner. Da der er store problemer med resistens mod gængse behandlingsformer, vil projektet være til stor gavn for husdyrsproduktionen og fremme dyrevelfærd i fremtiden samt hjælpe den milliard af mennesker, som lider af indvoldsorm.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen en meget store ære og er en anerkendelse af min forskning. Projektet vil have afgørende betydning for min fremtidige forskerkarriere, da jeg får mulighed for at etablere min egen forskningsgruppe, som arbejder dedikeret og målrettet med at afkode parasitters kommunikation. Jeg vil dermed kunne være helt i front internationalt inden for dette nye forskningsområde. Jeg vil tillige få mulighed for at styrke og udbygge mit internationale netværk med førende forskere inden for området.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Hanne og har tre børn (10, 15 og 16 år). Jeg er meget aktiv i min fritid. Jeg nyder naturen, løber, cykler, læser, spiller guitar og trommer, rejser, renoverer hus, ordner have og så nyder jeg i særdeleshed at være sammen med mine gode venner og min meget store familie og svigerfamilie. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Ringkjøbing Gymnasium og bopæl i Aarhus Kommune.