Forskningsinstitution DTU Kemi, Institut for Kemi

Kontaktoplysninger

Søren Kegnæs.

 

Forskningsleder

Søren Kegnæs

Lektor, ph.d, født 1980

Fagområde

Kemi, katalyse, nanomaterialer. 

Hvad handler dit projekt om?

Projektet handler om at udvikle nye materialer med unikke egenskaber, som kan anvendes til heterogen katalyse. Katalysatorerne, vi udvikler, er faste porøse materialer, der kan anvendes til en række forskellige formål i den kemiske industri f.eks. indenfor miljøkatalyse og i fremstilling af kemikalier. Vores katalysatorer er meget attraktive på grund af deres unikke poresystem. I projektet ønsker vi at udvikle nye egenskaber for katalysatorerne ved at tilføje forskellige grundstoffer til dem. Det vil bevirke, at materialernes katalytiske aktivitet vil øges, samt at de vil kunne anvendes til nye reaktioner til gavn for miljøet. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som ung kemistuderende fandt jeg ud at, at ca. halvdelen af jordens befolkning holdes i live af Haber-Bosch processen, der ved hjælp af en heterogen katalysator laver ammoniak, som bruges til gødning. Omvendt har størstedelen af jorden befolkning aldrig hørt om processen! Det har fascineret mig lige siden at forske i den store gruppe af ”ukendte” katalytiske kemiske processer, der findes, processer som har altafgørende betydning for vores dagligdag. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I projektet vil vi udvikle nye og forbedrede materialer, der kan anvendes som heterogene katalysatorer.

Vi har i dag en rimelig forståelse for, hvad der skal til for lave at en effektiv katalysator. Hvis vi skal udvikle nye og mere effektive katalysatorer, kræver det dog, at vi kan lave materialer, hvor vi kan designe og styre syntesen af katalysatoren helt ned på det atomare niveau. Ydermere kræver det et tæt samspil mellem fremstilling af materialer, karakterisering af materialer og den katalytiske anvendelse af materialerne. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Den kemiske industri er verdens største industri og har afgørende indflydelse på vores samfund, da den f.eks. fremstiller al den benzin, plastik og medicin, som vi dagligt er afhængige af. I lyset af de nuværende miljøudfordringer såsom energimangel og CO2-udledning er det derfor nødvendigt at udvikle en mere effektiv og bæredygtig kemisk industri. Dvs. en industri, der bygger på mindre miljøbelastende kemiske transformationer (”grønne” reaktioner). De materialer, vi udvikler i projektet, vil kunne finde anvendelse som katalysatorer indenfor miljøkatalyse og til effektiv fremstilling af en række kemikalier, hvilket vil bidrage til udviklingen af en mere effektiv og bæredygtig kemisk industri. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig enestående chance for at udforske nogle nye og spændende ideer, der kan være med til at flytte grænser for, hvad der er muligt inden for mit forskningsområde. Programmet vil også være med til at udvide mit samarbejde med førende internationale universiteter indenfor materialeforskning og katalyse. Derudover ser jeg Sapere Aude-bevillingen som en mulighed for at forske i mere langsigtede problemstillinger. 

 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset på den københavnske vestegn. De sidste seks år har jeg boet i Limhamn, Sverige med min kone Marina og vores to små drenge. Når jeg ikke arbejder, bruger jeg mest tid sammen med mine børn og min familie. Alt, hvad jeg har opnået, ville have været umuligt uden min kone og hendes støtte. I min fritid løber jeg og spiller lidt fodbold. Jeg holder af at læse, og for tiden lærer jeg russisk. Jeg elsker at lave god mad og rejse, når jeg har muligheden for det. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Albertslund Amtsgymnasium og bopæl i Limhamn, Sverige.