Institut for Immunologi og Mikrobiologi

Kontaktoplysninger

Troels Kasper Høyer Scheel.

Forskningsleder

Troels Kasper Høyer Scheel

Lektor, ph.d, født 1981

Fagområde

Virologi, Infektionsbiologi, RNA biologi

Projekt

Virusinfektion og interaktioner med værtscellen – på RNA niveau

Hvad handler dit projekt om?

Lægemidler målrettes oftest mod proteiner. Hæmning af RNA, der er den kopi af DNA-generne, som proteinerne produceres fra, er imidlertid et nyt og interessant mål. Interaktioner med værtscellens RNA kan være vigtige under virusinfektion. Et eksempel er hepatitis C-virus (HCV), der afhænger af et lille leverspecifikt RNA, og nye lægemidler, der blokerer denne interaktion, hæmmer infektionen. Projektet fokuserer på infektion med vigtige virus, f.eks. hepatitis-virus, HIV, influenza, dengue, gul feber, Zika og chikungunya. Vi sigter efter at afdække nye virus-værtscelle interaktioner og afklare helt nye mekanismer for, hvordan virus indirekte kan regulere hundredevis af cellulære gener. Derigennem håber vi, at projektet kan medføre nye muligheder for behandling af infektionssygdomme.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

På studiet blev vi introduceret til, hvad virus er. For mig var det fascinerende, hvordan noget så småt kan kontrollere så meget. Med en størrelse på kun 1/1000-del af en celle og med ned til ca. 10 gener kan virus overtage kontrollen med cellen. Efter at have specialiseret i molekylærbiologien under HCV-infektion under min ph.d., fik jeg under min postdoc på Rockefeller University i New York yderligere inspiration til arbejde med en række forskellige virus samt de nyeste RNA-teknologier. Det vil jeg arbejde videre med hos Copenhagen hepatitis C program (CO-HEP) på  Københavns Universitet og Hvidovre Hospital.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Basalforskning har givet os en god forståelse af interaktioner mellem virus og værtscelle under infektion – dog primært på protein-niveau. Interaktioner mellem viralt og cellulært RNA er vigtige, men vi kender kun til udvalgte eksempler, bl.a. grundet mangel på systematiske analysemetoder. I dette studie er udfordringen at benytte og videreudvikle nye high-throughput metoder, der muliggør en systematisk tilgang til RNA-interaktioner under infektion. Med succesfulde resultater vil vi kunne opdage helt nye typer mekanismer under infektion, hvilket vil kunne ændre vores forståelse af infektionsbiologien. Sådanne interaktioner vil også potentielt set være nye antivirale mål for behandling.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Vi ser hele tiden nye udbrud af virusinfektioner som Zika, Ebola, influenza og SARS, og med klimaforandringer og øget global mobilitet kan dette forværres i fremtiden. Sammen med kendte virus som f.eks. hepatitis og HIV udgør disse infektioner en væsentlig sygdomsbelastning globalt. RNA-baseret medicin er et spændende nyt felt. Jeg håber, at opdagelser gjort i vores studier kan identificere nye antivirale mål for behandling af infektion, hvilket vil kunne blive brugt til udvikling af nye lægemidler. Potentielt set vil vores studier kunne føre til ændringer i den måde, vi behandler infektionssygdomme på.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Et stærkt støtteprogram som Sapere Aude er altafgørende for opstart af en ny forskningsgruppe. Programmet gør, at jeg har en solid basisfinansiering af gruppen i fire år. Jeg kan derfor sikre ansættelse af kompetente forskere i min gruppe og fokusere på ny spændende forskning. Desuden er jeg stolt over, at forskningsrådet har vurderet min hidtidige indsats så god og mine fremtidige forskningsplaner så spændende, at jeg er fundet værdig til denne pris. Jeg håber at kunne bruge den til at styrke mit forskningsfelt endnu mere fremover.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Marte, og sammen bor vi i farverige København NV. Vi nyder at opleve verden sammen og har bl.a. boet fire år i New York og rejst til spændende destinationer rundt om i verden. Jeg brænder for forskningen, men interesserer mig også for elektronisk og rock-musik. I fritiden løber jeg for at få klaret tankerne, oplevet naturen omkring mig og trænet op til forskellige løb.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Frederikssund Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune.