Forskningsprojektets videnskabelige titel

Anyons in new settings

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet, Institut for Fysik og Astronomi

Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme 

Kontaktinfo

Mail: nielsen@pks.mpg.de 
Telefon: +49 351 871 1121

Forskningsleder

Anne Ersbak Bang Nielsen

Max Planck-forskningsgruppeleder, ph.d., født 1982

Projekt

Kvantepartikler i nye omgivelser 

Hvad handler dit projekt om? 

Fysiske systemer, så som materialer, kan have overraskende egenskaber, når de bliver kølet ned til meget lave temperaturer. En af dem er muligheden for at danne anyoner. Anyoner er en slags partikler, der har egenskaber, som normale partikler umuligt kan have, og det er nødvendigt at udvikle nye analysemetoder for at forstå dem. Deres egenskaber er også interessante, fordi de udpeger en særligt robust vej til at bygge en slags computere, der er enormt hurtige.

Målet med projektet er at rykke grænserne for anyonforskning ved at realisere anyoner i systemer, der er anderledes end de systemer, hvor anyoner tidligere er blevet fundet. Vi vil også udvikle metoder til at opnå mere kontrol over anyoners dynamik, hvilket er afgørende for teknologiske anvendelser.

Anne Bang Nielsen - torus.png

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været meget interesseret i naturvidenskab og matematik og været nysgerrig efter at forstå, hvordan ting og naturen fungerer. Teoretisk fysik fangede min interesse, fordi man kan finde rigtig mange svar udelukkende ved systematisk at analysere et problem ud fra nogle få fundamentale principper. Jeg valgte at arbejde med kvantefysik, fordi det er håndgribeligt og også har praktiske anvendelser.      

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den primære forskningsmæssige udfordring er at finde en simpel forståelse for, hvilke fysiske egenskaber meget komplekse systemer udviser. Det er vanskeligt selv ved brug af supercomputere. Vi går efter at bygge systemer med helt nye egenskaber, og det vil også gøre det nødvendigt at udvikle nye analysemetoder. Projektet vil bidrage til en bedre forståelse for, under hvilke betingelser anyoner kan optræde i fysiske systemer, og hvilke metoder vi kan bruge til at styre deres dynamik. Anyoner er indtil videre kun blevet observeret under ekstreme betingelser, og vi er særligt interesserede i at finde ud af, om det er muligt at skabe anyoner og udnytte deres egenskaber under forhold, der er lettere at realisere.    

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Den næste generation af teknologi vil bygge på kvantemekaniske effekter. I vores forskning undersøger vi, hvilke egenskaber fysiske systemer kan have, og under hvilke betingelser en bestemt egenskab er til stede. Vi bidrager dermed til at identificere, hvilke fundamentale byggesten vi har til rådighed til at bygge teknologi. Anyoners egenskaber er særligt interessante for udviklingen af fremtidens computere.

Projektet vil også bidrage til at uddanne og udvikle forskere og studerende, som efterfølgende vil kunne bruge deres færdigheder ved forskellige offentlige og private arbejdspladser.   

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

En Sapere Aude-bevillling er et godt skub fremad karrieremæssigt. Bevillingen betyder, at jeg kan flytte mine forskningsaktiviteter til Danmark efter et længere ophold i Tyskland. Det tager tid at opbygge en forskergruppe med den nødvendige ekspertise og erfaring, og bevillingen sikrer, at jeg kan bygge videre på det, jeg allerede har bygget op. Jeg forventer også, at bevillingen vil gøre min forskning mere synlig i Danmark, og den vil være en hjælp til at fastholde og udbygge mit internationale netværk blandt andet i Tyskland, Canada og Spanien.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bruger gerne min fritid på forskellige former for sport, især løb og cykling. Jeg kan også godt lide at reparere og bygge ting.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Ringkjøbing Gymnasium og bopæl i Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge i Tyskland