Forskningsprojektets videnskabelige titel

Supernovae and NOtable TRAnsients – SNOTRA

Forskningsinstitution

Københavns Universitet

DARK, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet 

Fagområde

Astrofysik

Kontaktinfo 

christa@dark-cosmology.dk
Telefon: +45 35 32 60 76

Forskningsleder

Christa Gall

Ph.d, lektor, født 1978

Projekt

Fjerne, variable lyskilder på nattehimlen som budbringere vedrørende grundlæggende spørgsmål om det univers, vi lever i 

Hvad handler dit projekt om? 

Projektet er et omfattende observationelt studie af ‘astrofysiske transienter’ såsom stjerner, der eksploderer som supernovaer. Projektet ventes at ændre nogle af vore vante forestillinger inden for mange områder af astronomien. Jeg vil adressere spørgsmål vedrørende oprindelsen af kosmisk støv (dvs. faste stoffer i det interstellare rum) og vil undersøge, om supernovaer er galaksernes støvproduktionsfabrikker. Ved at tage højde for de fysiske egenskaber for en bestemt type af eksplosioner vil jeg desuden teste, hvorvidt nøjagtigheden i bestemmelsen af kosmologiske parametre kan forbedres. Endelig åbner nye observationelle projekter mulighed for opdagelse af sjældne og endnu ukendte typer af transienter. Dette projekt vil karakterisere og belyse deres natur.         

Christa Gall - artist's impression of dust formation around a supernova explosion - eso1421a.jpg

credit: ESO.org (Nature paper, 2014 -
read article https://www.eso.org/public/news/eso1421/ )


Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

At udforske og opdage universets hemmeligheder og vores oprindelse er en retning, jeg har fulgt siden jeg var barn. Det, der fascinerer mig er, at det univers, vi lever i, har dimensioner, større end vi kan forstå, men er opbygget af elementer mindre end vi kan se med det blotte øje. Døende stjerner producerer grundstofferne og via kosmiske eksplosioner bliver de sendt ud i universet. Ud af disse grundstoffer dannes nye objekter, fra små korn bestående af fast stof til enorme galakser og liv. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan alt dette forbindes. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Inden for moderne astrofysik opdages flere og flere astrofysiske transienter gennem observationer af store dele af himlen. Dette fører til nye opdagelser og gennembrud, men producerer også store mængder data. For at være med i frontforskningen er det vigtigt at behandle og analysere disse data hurtigt, hvilket nødvendiggør udvikling af nye strategier og metoder. Dette projekt er en vigtig del af et internationalt survey, og kombinerer nye observationer med moderne teoretiske metoder. I øjeblikket er det uklart, om supernovaer er de vigtigste producenter af kosmisk støv, men det vil jeg vil finde ud af. Min forskning vil også lede til en bedre forståelse af transienters fysik, hvilket er vigtigt, dels for at forstå den kritiske udviklingsfase de går igennem, dels i kosmologien, hvor de er en af hjørnestenene i beviset for, at universets udvidelse tilsyneladende accelererer.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Trods det, at undersøgelsen af transienter eller variable astrofysiske objekter allerede har ført til flere Nobelpriser, er dette felt stadig i sin barndom. Jeg vil lede forskning inden for dette opblomstrende område af astrofysikken. Jeg vil opdage objekter med hidtil ukendt natur. Projektet berører menneskehedens nysgerrighed for at finde ud af, hvor vi kommer fra, og hvordan det hele begyndte. Projektet har også et væsentligt uddannelsesaspekt i forbindelse med håndtering af store mængder data ved hjælp af avanceret teknologi. Jeg vil træne mit team, så det er bedst muligt forberedt på fremtidige, endnu større kortlægninger af det variable univers. Snotra (akronymet for dette projekt) er gudinden for visdom, inspiration og læring i den nordiske mytologi, og hun opdager i alle en lidenskab for at blive bedre og skinne. Jeg er optaget af at gennemføre dette projekt i hendes ånd.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Dette er et meget vigtigt næste skridt for mig. Jeg vil blive en uafhængig forskningsleder, og det er en stor anerkendelse (hvilket er afgørende i enhver akademisk karriere). Programmet vil give mig mulighed for at forfølge spændende forskning gennem oprettelsen af et mindre, uafhængigt og kreativt team i København, som skal bestå af fremragende, ambitiøse og innovative forskere. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er en eventyrlysten person, og jeg elsker udfordringer. Jeg kan lide at løse problemer, og jeg tøver ikke med at gå ind i endnu ukendt område for at finde ud af noget nyt – i alle aspekter af livet. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Höhere Technische Bundeslehranstalt (Higher Technical College), Klagenfurt, Østrig og bopæl i København