Forskningsleder

Ahmad Rafsanjani Abbasi

Associate Professor

Projekttitel

Seeing without Seeing through Bioinspired Soft Touch

Hvad handler dit projekt om?

Jeg arbejder på en ny gren af robotteknologi kaldet soft robotics. Traditionelle robotter af metal med stive led kan udføre repetitive opgaver hurtigt og præcist, men de er ikke alsidige og sikre. Bløde robotter er inspireret af biologiske systemer og er fleksible og sammenpresselig og i stand til at interagere sikkert med mennesker og effektivt tilpasse sig komplekse miljøer. Men de mangler stadig evnen til at sanse sig selv og deres omgivelser. Mit projekt har til formål at give bløde robotter en følesans ved at hente inspiration fra naturens specialister inden for taktil sansning.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Da jeg var postdoc i Bertoldi Lab på Harvard University, var jeg omgivet af mange inspirerende forskere fra forskellige discipliner, der samarbejdede omkring blød robotteknologi. Jeg elskede bredden af kreativitet, frihed, utraditionelle tilgange og tværfaglighed, der kendetegnede dette unge og pulserende forskningsfelt, der tiltrækker kemikere, materialeforskere, fysikere, biologer, dataloger, elektronik- og mekanikingeniører og kunstnere. Tidligere, under mit ph.d.-arbejde ved ETH Zürich, tog jeg et kursus med den prominente professor Wilfred van Gunsteren, som engang i klasseværelset gav os et råd baseret på sin livserfaring: "Prøv at arbejde på noget, hvor der er plads til innovation og påvirkning". Jeg mener ikke principielt at dette statement udelukker noget forskningsfelt, men for mig er blød robotteknologi feltet med mange uudnyttede potentialer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Udviklingen af sensorbeklædt elektronisk hud til robotter er en mangefacetteret ingeniørudfordring. Eksisterende stive og pladskrævende følesensorteknologier kompromitterer bløde robotters deformerbarhed. Derfor er vi nødt til at udvikle innovative bløde sensorer, der reagerer på berøringsstimulis intensitet og retning, samtidig med at robottens bøjelighed bevares. Vi kan lære at integrere følesansen i bløde robotter ved at se på nogle af de bedste følespecialister i naturen.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg forestiller mig en fremtid, hvor integration af følesansen i bløde robotter vil øge deres autonomi og gøre dem til vores alsidige og pålidelige ledsagere. Men før vi inviterer robotterne ind fra fabriksgulvene til vores stuer, må vi sikre os, at de er sikre og i stand til at sanse! Bløde robotter kan tjene samfundet ved at forbedre livskvaliteten for aldrende befolkninger og give personer med forskellig funktionsevne lige muligheder. Der er mange andre anvendelsesområder, der kan drage fordel af en sansende blød robot, såsom eftersøgnings- og redningsarbejde, minimalt invasiv kirurgi og udforskning af rummet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude giver mig modet, friheden og glæden ved at udforske et nyt paradigme inden for blød robotteknologi. Det tillader mig at udbygge mit team, udvikle nye færdigheder og indlede internationale samarbejder med førende forskere fra forskellige discipliner. Min forskning skaber synergier imellem bløde robotters deformerbare kroppe og funktionel hud fra forskellige perspektiver. Denne bevilling gør mig i stand til at studere, hvordan aktiv bevægelse kan komplementere følesansen i bløde robotter. Samlet set baner denne bevilling min vej mod at modtage international anerkendelse inden for mit forskningsfelt og gør mig i stand til at etablere et forskningscenter for blød robotteknologi i verdensklasse i Danmark.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bruger det meste af min fritid sammen med min kone Shima og vores lille datter Tara. Vi nyder begge at rejse, vandre, cykle og vise verden for hende. Før vi flyttede til Danmark, boede vi i Iran, Zürich, Montreal og Somerville i Massachusetts.

Bopælskommune

Odense

Gymnasium

Hasheminejad (Mashhad, Iran)