Forskningsleder

Anton Pottegård

Professor

Projekttitel

Hypothesis-free screening for adverse events: A new approach in drug safety research

Hvad handler dit projekt om?

Jeg ønsker at bruge data på en ny måde til at forske i lægemiddelsikkerhed. Som det er i dag, så monitoreres sikkerheden ved lægemidler primært ved hjælp af "spontane bivirkningsindberetninger", altså indberetninger lavet af enten patienter eller læger. Det system har nogle store ulemper. Dem vil vi kunne løse, hvis vi bruger sundhedsdata på en ny måde, nemlig til systematisk at screene for ukendte sammenhænge mellem lægemidler og forskellige sygdomme. Vi skal i projektet udvikle metoderne til at gøre dette, herunder at finde ud af, hvordan vi prioriterer i alle de "signaler", som et sådant system vil generere, og hvordan vi kan lave solid og effektiv efterprøvning af signaler, fx ved at at replicere dem i data fra Norge og Holland.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Det startede som en ren intellektuel nysgerrighed, da jeg synes, det bød på en utroligt interessant udfordring, hvordan man håndterer store mængder af sundhedsdata til at finde svar på forskningsspørgsmål. Efter nogle år, så indså jeg dog, at jeg i tillæg til denne udfordring faktisk også kunne gøre en forskel for en masse patienter, hvis jeg gør mit arbejde godt. Og mere man kan vel ikke ønske sig: Et spændende arbejde, hvor man kan gøre en forskel.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi vil etablere en screening af sundhedsdata. Det ville være nemt, hvis der var tale om at finde mønstre i vrøvledata. Men sundhedsdata er meget logiske data, som er udtryk for måder sygdomme udvikler sig på og bliver behandlet. Når vi skal finde nye mønstre, så skal vi således ikke finde en nål i en rodet høstak, men en nål i en stak af nåle. En anden væsentlig udfordring er at sikre replikation af vores fund, så vi ikke uforvarende får rejst en række bekymrende signaler uden at få dem fulgt til dørs. Begge dele lader sig dog løse og udgør centrale dele af projektet.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Vi bruger mange lægemidler - og flere og flere. Ethvert bidrag til sikkerheden ved brug af disse lægemidler kommer mange mennesker til gode, og sikrer at vi også i fremtiden kan få hjælp til vores sygdomme. I projektet her vil vi udvikle nye metoder til at lave den slags forskning, som, hvis de viser sig at virke, kan opgradere forskningen i lægemiddelsikkerhed i hele verden, og dermed få stor betydning for, hvordan vi kan behandle mennesker med lægemidler fremover.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

En Sapere Aude-bevilling giver mig muligheden for at prioritere det langsigtede udviklingsarbejde, der skal til for at ændre måden, vi arbejder på. Til daglig kan den slags investeringer let glide i baggrunden, hvor man ofte ender med at prioritere det, der haster over det, der er vigtigt. Det er både mit håb og min forventning, at projektet her vil komme til at udgøre en væsentlig del af mit fundament som forsker mange år fremover.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Trekroner med min kone, som jeg har været sammen med, siden jeg var 16, og mine tre små børn. Det aktive familieliv og mit arbejde, de to ting jeg går op i, udgør tilsammen alt det, der kan presses ind i en dag (og mere til).

Bopælskommune

Roskilde

Gymnasium

Odsherreds Gymnasium