Forskningsleder

Emmanuel Arthur

Tenure-track researcher

Projekttitel

Recovery of soil ecosystem services after traffic-induced soil compaction across Europe - RESCUE

Hvad handler dit projekt om?

Brugen af landbrugsmaskiner til at pløje, gøde, plante og høste er blevet en essentiel bestanddel i vores fødevareproduktions-systemer. Dette har forårsaget jordpakning på omkring 25% af jordarealerne i Europa med negative følgevirkninger på jordens evner til at levere økosystemydelser. For at fastholde fødevareproduktionen samt andre af jordens økosystemydelser er det vigtigt at have en overordnet forståelse for de naturlige processer, som bidrager med at gendanne disse sammenpakkede jorder. Mit projekt vil udvikle en struktur, som kan kvantificere økosystemydelserne med jord og udrede de eneste/interaktive bidrag af forskellige mekanismer til naturlig gendannelse efter jordpakning. Da mekanismerne bliver drevet af forskellige, miljømæssige faktorer, vil projektet anvende langsigtede jordpakningsforsøg i Europa, som er forskellige med hensyn til klima, jordtype, vegetation og tiden efter jordpakning.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for jordforskning stammer tilbage, fra da jeg var agronom bachelor-studerende. Min jordforskningspro-fessor var meget inspirerende og underviste entusiastisk i faget, og det smittede. Jeg blev vild med den heterogenitet og kompleksitet, som findes i jord. Min interesse for faget blev yderligere øget under mit ph.d.-studie, hvor jeg blev klar over omfanget af jordpakning og alle dens negative konsekvenser. Jeg har ofte tænkt på, hvordan  forringet jord kunne blive forbedret på en omkostningseffektiv måde, som ikke kræver ekstreme indgreb.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Naturlig forbedring af sammenpakket jord er en langsom proces og i nogle tilfælde meget svær at observere og kvantificere. Jeg forestiller mig, at denne udfordring er relateret til vores nuværende definition af, hvordan jordens funktioner bliver gendannet. Indtil nu har kun vi set på restitution af jordens egenskaber, som ikke nødvendigvis kan linkes til specifikke ydelser, som er gavnlige for mennesker. I slutningen af projektet forventer jeg, at vi vil være i stand til at levere fundamental viden, som er nødvendig for at kunne fremvise en naturlig genskabelse af jorden gennem økosystemydelser, som jorden selv leverer.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Det er allerede velkendt, at jordpakning påvirker jordens egenskaber, men denne viden kan ikke tolkes direkte som tab af jordens økosystemydelser. I løbet af mit projekt vil udviklingen af en struktur til at sætte tal på økosystemydelserne samt tab af disse ydelser efter jordpakning give os en basisviden til at estimere de faktuelle omkostninger ved jordpakning. For det andet vil brugen af unikke markforsøg kombineret med laboratorieforsøg give en dybere forståelse af de mekanismer, som kommer i spil under den naturlige gendannelse efter jordpakning. På lang sigt vil den viden, som vi har skabt, kunne bruges som en platform til at udvikle sted-specifikke driftsstrategier, som vil kunne øge hastigheden med at genskabe jorden efter jordpakning.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen vil give mig en ideel platform til at styrke min forskning inden for jordpakning, konsolidere min forskingsgruppe, udvide mit netværk og udforske nye forskningsområder inden for jordforskning.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Ghana og har studeret på ”University of Cape Coast” i Ghana, ”Ghent University” i Belgien samt hos Aarhus Universitet i Danmark. Jeg bor sammen med min kone, Gladys, 2 børn, en kat og fire høns. Jeg nyder at trave ture i skoven med min famile, og indendørs spiller vi brætspil og nyder gode og sjove diskussioner om nutidige emner. Jeg er også facineret af konceptet “space-time” og nyder at læse bøger, som undersøger emnet, mens jeg selv beundrer genstanden i vores solsystem og længere væk.

Bopælskommune

Viborg

Gymnasium

Achimota Senior High School, Ghana