Forskningsleder

Jiwoong Lee

Associate Professor

Projekttitel

CO2 in Homologation Reactions and the Origin of Life

Hvad handler dit projekt om?

 Kuldioxid (CO2) er et uundgåeligt biprodukt af menneskelige aktiviteter, og det kræver derfor bredere strategier end blot emissionskontrol. Fangst og opbevaring af kulstof betragtes som en bæredygtig tilgang, men er stadig dyrt. Kemiske CO2-fikseringsreaktioner er blevet undersøgt i en udstrakt grad, men er stadig på et stadie, der ikke til svarer de nuværende CO2-emissionsniveauer. Bedre end at fange og opbevarer affald er dog at finde nye  applikationer til det, og derved omdanne det til en ressource. Min forskning har været fokuseret på at finde nye katalytiske metoder og materialer til at aktivere substrater, inklusive CO2, til selektive transformationer og absorptionsprocesser. Dermed udviklede vi en ny og lovende CO2 kemi, hvilket førte til flere hidtil uudforskede kapaciteter. Jeg foreslår et banebrydende mål: CO2-udnyttelse i homologeringsreaktioner af aldehyder (RCHO), som kan oplyse os om den præbiotiske kemi af CO2 og livets oprindelse.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har en stor forkærlighed for at bygge ting og har derfor været fascineret af organisk kemi og organisk syntese til at designe nye molekyler. Man kan med den omfattende samlede viden inden for organisk kemi udvikle nye kemiske reaktioner og dermed skabe nye syntetiske metoder. Da jeg er glad for at opfinde nye ting, kan jeg godt lide at udvikle nye organiske reaktioner.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Kuldioxid er et udfordrende molekyle at implementere i organisk syntese. Jeg vil derfor undersøge den kemiske reaktivitet af CO2 til at generere pyruvat og kirale kulhydrater, som er vigtige molekyler for levende organismer. Med denne opnåede viden kan vi foreslå et nyt scenarie for livets oprindelse, hvor CO2 er involveret i den præbiotiske syntese af afgørende byggesten for levende organismer.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Kuldioxid er kritisk for alle former for liv på jorden, og CO2 er et afgørende bevis på, at alle levende organismer og økosystemer fordeler energi og opretholder en ligevægt. Den stigende globale opmærksomhed på verdensklimaet, miljø og bæredygtighed af den menneskelige civilisation har givet anledning til den store interesse for kulstofbinding, CO2-opsamling og anvendelse. Dette forslag er ikke for at afbøde de globale drivhusgasproblemer, men for at give en generel retningslinje for reaktiviteten af kuldioxid i kemiske reaktioner, og dermed nytten af CO2 og skabe synergi med kulstoffangst og -binding (CCS).

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet er en meget prestigefyldt anerkendelse for at udføre grundlæggende forskning indenfor videnskab. Dette program vil give mig rig mulighed for at udforske, hvad jeg brænder for inden for kemisk videnskab og for at løfte sløret for kuldioxids rolle i den første kemiske reaktion, der førte til dannelsen af liv.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er oprindeligt fra Sydkorea, og jeg nyder at tilbringe tid sammen med min kone, vores lille søn, og kat. Jeg kan godt lide at læse, og at udforske København i form af løbe- og gåture.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Wooshin High School, South Korea