Fagområde

Political Sociology, Communication Technology, Comparative Social Science, Computational Methods

Forskningsleder

Jun Liu

Associate Professor

Projekttitel

To Use or Not to Use? A Relational Approach to Information and Communication Technologies as Repertoire of Contention

Hvad handler dit projekt om?

Teknologier i hastig vækst spiller en væsentlig rolle for den måde, hvorpå mennesker engagerer sig i politik og i kampen for social retfærdighed. Det har vi set i forbindelse med bevægelser som Black Lives Matter, #MeToo og Det Arabiske Forår. Vi ved, at den måde man bruger teknologi på i politiske sammenhænge, varierer på tværs af begivenheder, kontekster og samfundsgrupper, men vi ved kun lidt om folks mangefacetterede ræsonnementer og begrundelser for deres valg og fravalg af teknologi i konkrete politiske sammenhænge. Hvorfor anvendte ægypterne og tuneserne i vid udstrækning Facebook og Twitter til at organisere protester under Det Arabiske Forår, men ikke WhatsApp, "det foretrukne sociale redskab i den arabiske verden"? Dette projekt har til formål at skabe vigtig ny viden om sådanne spørgsmål ved at undersøge, hvordan mennesker træffer valg vedrørende teknologibrug i deres politiske kampe for social retfærdighed.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Tanken om at studere teknologi og politik går tilbage til min tid som kandidatstuderende ved Xiamen University i Kinas sydøstlige Fujian-provins, hvor jeg i 2006 skrev speciale om socio-politiske forandringer i kølvandet på introduktionen af mobile teknologier i det kinesiske samfund. Den konkrete idé vedrørende forholdet mellem mobilteknologi og politik udsprang af en protest i Xiamen året efter, og den noget overraskende rolle, som mobiltelefoner her kom til at spille. Folkelig utilfredshed med en beslutning om at etablere en petrokemisk fabrik førte til en massiv kampagne initieret gennem SMS’er. Fænomenet fascinerede mig og fik mig til at reflektere over de politiske implikationer af (mobil) teknologi i landet med verdens største – og hurtigst voksende – befolkning af mobiltelefon-brugere. Jeg ønskede at finde ud af, hvorvidt teknologi-faciliteret aktivisme fremmer borgernes mulighed for at kæmpe for social retfærdighed i mødet med autoritære myndigheder, og hvorvidt teknologibrugen kan være med til at fremme befolkningens politiske deltagelse mere generelt. Disse emner fangede min interesse og tog mig på en rejse først til København, derefter til Stanford, Oxford og Cambridge – for til sidst at vende tilbage til København igen.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi ved ganske meget om, hvilke teknologier folk bruger i forskellige politiske sammenhænge; vi så eksempelvis, at Det Arabiske Forår fik betegnelser som "Twitter-oprør" og "Facebookrevolution". Vi ved derimod meget lidt om, hvorfor og hvordan folk træffer beslutning om at bruge nogle, men ikke andre teknologier i konkrete politiske kontekster. Dette er spørgsmål, som mit projekt begynder at svare på. Jeg vil se nærmere på, hvordan folks opfattelser, fortolkninger og overvejelser samt deres forskellige teknologiske kompetencer spiller ind, når de tager specifikke teknologier i brug i politiske konflikter. Derved bliver det muligt at beskrive, hvordan teknologier tjener forskellige individers interesser og fællesskaber på forskelligartede måder.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Både den enkelte borger og grupper i civilsamfundet, som arbejder for social retfærdighed, vil kunne drage nytte af resultaterne fra dette projekt. Projektet vil bidrage til en øget forståelse af den rolle, som tilvalg og fravalg af teknologier spiller i politiske konflikter, og vil derved fremme social retfærdighed og ligestilling. Resultaterne fra projektet vil, på baggrund af især dets globale og komparative perspektiv, sætte os i stand til at erkende samfundenes mangfoldighed og heterogenitet, ikke mindst når det kommer til valg og brug af teknologier i forbindelse med politiske konflikter.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er meget taknemmelig og ydmyg over at blive tildelt en Sapere Aude-bevilling. Den anerkender mine langsigtede forskningsambitioner, og udgør samtidig en forsikring om, at selve projektets emne er vigtigt og værd at koncentrere sig om i de kommende fire år. Sapere Aude-programmet er således i højeste grad motiverende for mig som forsker til at blive ved med at "turde at vide" og at undersøge det uudforskede. Bevillingen giver mig derudover mulighed for at samle et fremragende team af internationalt anerkendte forskere i forskellige stadier af deres karrierer, og at arbejde tæt sammen med teamets medlemmer og førende internationale eksperter for at kunne levere forskning på højeste niveau.

Lidt om mennesket bag forskeren

Inden jeg blev uddannet som tværfaglig forsker inden for politisk sociologi og kommunikationsvidenskab, arbejdede jeg som journalist og feature-skribent. Jeg har helt siden min kandidatuddannelse været nysgerrig og interesseret i at undersøge, hvordan teknologier  forandrer, hvad det vil sige at være menneske. Min kone arbejder også i akademia (ligeledes inden for kommunikationsstudier). Vi kan godt lide at læse, gå ture og se ballet sammen med vores 3-årige datter. Jeg kan også godt lide basketball, og spillede ’point guard’ i gymnasiet og under mine studier. Men nu spiller jeg mest fodbold med min 6-årige søn.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Fuzhou No. 2 Middle School, Fujian, China