Forskningsleder

Katarina Begus

Postdoctoral Research Fellow

Projekttitel

What motivates infant learning?

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt vil undersøge nysgerrighed, dens mekanismer og dens udvikling. Meget menneskelig adfærd er rettet mod at skaffe information, lige fra at læse en bog til at udforske nye planeter. Motivationen for at udforske og lære har gjort det muligt for os at beherske vores omgivelser, opdage og innovere og er en af hovedårsagerne til vores arts hurtige fremskridt. Men selvom mennesker er karakteristisk nysgerrige, adskiller enkeltpersoner sig meget i forhold til hvor meget information vi søger og bruger. Disse forskelle påvirker hvordan vi lærer, og er tydelige fra tidligt i vores udvikling. På trods af dets indvirkning på vores liv og velbefindende er der ringe enighed om, hvordan man definerer, måler eller fremmer nysgerrighed eller om, hvordan det medfører læring. Hvorfor er vi drevet mod at tilegne os ny information? Hvad er de mekanismer i vores hjerne, der bedst forklarer dette? Og hvad er de faktorer, der former hvor nysgerrige individer er?  Dette projekt vil undersøge tre potentielle mekanismer, der kan drive informationssøgende adfærd, og hvordan disse mekanismer implementeres i hjernen. Desuden vil disse processer blive undersøgt hos spædbørn i det år, hvor den første aktive informationssøgende adfærd dukker op og er formet af spædbørns interaktion med deres miljø. Dette giver spændende muligheder, ikke kun for at afdække, hvordan nysgerrighed fungerer i den menneskelige hjerne og driver læring generelt, men også for hvordan den udvikler sig, og hvilke faktorer der kan påvirke dens udvikling.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Når man studerer den menneskelige kognition betyder det at enhver person, inklusiv en selv, kan være en inspirationskilde til forskning. Jeg forestiller mig at alle har oplevet at indlæring er meget lettere, og sjovere, når du lærer om et emne du er interesseret i. Derfor kunne jeg hævde at studiet af nysgerrighed simpelthen er jagten på min egen nysgerrighed. Jeg syndes det er fascinerende hvor meget energi, tid og hvor mange penge mennesker investerer i at indsamle information. Videnskaben er i sig selv det bedste eksempel på dette. På grund af videnskabelige og teknologiske fremskridt, har vi nu redskaberne til at studere selve den motivation der ultimativt leder til opdagelser og innovation, nemlig nysgerrigheden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Nysgerrighed er noget vi alle intuitivt forstår og taler om. På trods af dette er der meget lidt videnskabelig enighed omkring hvad nysgerrighed egentlig er og hvordan den påvirker læring . Ved at studere nysgerrighedens neurale mekanismer der motiverer vores søgen efter information, vil dette projekt informere og forbedre vores teorier omkring nysgerrighed og den menneskelige hjerne i al almindelighed.  Den anden udfordring er at undersøge, ikke bare nysgerrighedens mekanismer, men også hvordan de udvikler sig, og hvad der må forme denne udvikling. Ved at studere den samme gruppe babyer mens de vokser og interagerer med deres omgivelser, kan vi opnå indsigt i hvordan individer afviger i hvor nysgerrige de er og hvilke faktorer i deres miljø der former disse afvigelser.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Det har i lang tid været accepteret at nysgerrighed er altafgørende for god uddannelse og at det at forfølge vores interesser leder til en generel bedre livskvalitet. At forstå hvordan nysgerrighed motiverer læring, og hvad der influerer udviklingen af denne motivation, kan derfor give vigtig information for forælder, uddannelser og de kliniske praksisser, om hvordan man fordrer nysgerrighed igennem hele livet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er ærbødig og begejstret over at få muligheden for at etablerer mig selv som forskningsleder under Sapere Aude programmet. Jeg mener at det er det ideelle trin videre i min karriere, som vil tillade mig at forme min egen uafhængige forskningslinie og være mentor for junior forskere og få yderligere erfaring i undervisning ved Københavns Universitet.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer oprindeligt fra Slovenien, og har levet i England, Ungarn, USA og nu Danmark. Jeg er heldig at have en støttende familie og venner i mange hjørner af verdenen. Derudover har jeg to små nevøer som har været en konstant kilde til inspiration og stolthed. Mine yndlings fritidsaktiviteter er dykning, læsning, skiløb, dans og for nyligt også sejlads.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Tolmin, Slovenia