Fagområde

Madkemi/Food Chemistry

Forskningsleder

Mario Martinez-Martinez

Tenure Track Assistant Professor

Projekttitel

Non-covalent Binding to Target Prime Sites for Cardiometabolic Protection

Hvad handler dit projekt om?

Stivelse og sukre udgør en af de største globale udfordringer i forbindelse med udvikling af fedme og type 2-diabetes (T2D). At engagere sig til at følge en streng diæt kræver både tid og kognitive, psykologiske ressourcer. Derfor er der et presserende behov for løsninger, der er overkommelige for alle, for at vende udviklingen af disse to globale pandemier. Denne Sapere Aude har til formål at udforske, hvordan tre forskellige steder i vores krop påvirker de metaboliske virkninger af plantebaserede polyfenoliske flavonoider for at forebygge sygdomme relateret til et højt sukkerindtag, samt at belyse ikke-kovalente interaktioner mellem flavonoider og polysakkarid-netværk, der styrer flavonoiders kemiske stabilitet, levering og bioaktivitet.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid interesseret mig for de sundhedsmæssige aspekter af mad. Mine forskningsbestræbelser startede med undersøgelse af stivelse, en af de største polymerer, ernæringsmæssigt set , der findes i naturen. Min opmærksomhed blev hurtigt fanget af forskningsområdet omkring den relativt velkendte stress, der forårsages af det høje insulinniveau efter stivelsesrige måltider med et højt glykæmisk niveau. Så i de sidste to år har de nye resultater, der understreger vigtigheden af fødevareforarbejdning, tarmens mikrobiom, flavonoider og individualiseret ernæring, drevet min forskning i dette tværfaglige forskningsfelt med henblik på at reducere byrden af fedme og diabetes ved hjælp af bæredygtige teknologier. Det er en spændende tid for fødevarevidenskaben, og øget viden om krydsfeltet mellem ernæring og bæredygtighed vil få en afgørende indflydelse på fremtidens fødevareproduktion og -forbrug.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

De største udfordringer for at forstå flavonoid-plantecellevæggens samspil ligger i kompleksiteten af plantecellevæggen. Selv cellevægge fra det samme plantevæv har høj heterogenitet. Dette er grunden til, at vi i dette projekt vil bruge plantecellevægsanaloger ved hjælp af en bottom-up tilgang, der efterligner cellevægge fra forskellige spiselige planter, der næsten er identiske, men med veldefinerede komponenter og struktur.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Verden står over for en global ernæringskrise, hvilket både fedme og type 2-diabetes er  tydelige eksempler på. Jeg tror på, at denne Sapere Aude kan være en afgørende brik i puslespillet for at redde mange år med god livskvalitet, der desværre går tabt på grund af sygdomme relateret til højt blodsukker. Ydermere kan den måske bidrage til fremtidige retningslinjer for upcycling af fødevarematerialer, der er rige på cellevægge og flavonoider, som i øjeblikket går til spilde i store mængder, og dermed anerkende dette "skrald" for det guld, det er.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet er for mig en helt unik mulighed for at konsolidere og udvide min forskningsgruppe i Danmark efter min tilbagevenden til Europa, som skete midt under lockdown perioden, og derved løfte mine kompetencer som forskningsleder inden for mit forskningsfelt. Denne prestigefyldte pris vil være med til at tiltrække nye talenter, samt styrke mine samarbejder. Jeg kan ikke forestille mig en bedre måde at etablere mit forskningsprogram på. Denne Sapere Aude er afgørende for at understøtte min vision for min forskningsgruppe om 5 år, hvor jeg planlægger at ansøge om en ERC Consolidator.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer oprindeligt fra Palencia, en lille by i det nordlige Spanien, som har et væld af gastronomiske specialiteter. Efter 18 måneder i USA og 33 måneder i Canada, valgte jeg at bosætte mig i Danmark og opbygge et tværfagligt forskningsprogram med sunde og bæredygtige løsninger. På trods af en typisk hektisk dagsorden for en akademiker, har jeg stadig masser af hobbyer, der holder mig beskæftiget i min fritid, herunder at spille fodboldturneringer, gå i fitnesscenter, løbe i den nærliggende park i Risskov, se gode thrillerfilm og nyde bylivet i Aarhus.

Bopælskommune

Aarhus

Gymnasium

IES Virgen de la Calle