Forskningsleder

Mikkel Abrahamsen

Assistant Professor

Projekttitel

Algorithms for Packing and Decomposition Problems

Hvad handler dit projekt om?

Projektet handler om paknings- og dekompositionsproblemer. I pakningsproblemer skal man arrangere nogle objekter så de fylder så lidt som muligt, fx for at få plads til dem en given container. I dekompositionsproblemer er målet at beskrive en given kompliceret form vha. simplere former. Pakningsproblemer forekommer ofte i vores dagligdag og også i mange store industrier, fx i tøjindustrien og shippingbranchen. Dekompositionsproblemer forekommer ofte inden for andre datalogiske felter, såsom computergrafik og computer vision. Projektet går både ud på at udvikle bedre algoritmer til problemerne og på at forstå grænserne for hvor godt de kan løses.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min mor lærte mig at programmere, da jeg gik i 7. klasse, og det åbnede en ny verden for mig med alle de ting, som man kunne få computeren til at gøre for sig. Da jeg kom på universitetet opdagede jeg, at algoritmer, og især algoritmisk geometri, var det som optog mig mest. De senere år har jeg især været interesseret af pakningsproblemer. Jeg kan godt lide, at de er så håndgribelige og samtidig så svære at løse. Det føles meningsfuldt at arbejde med dem fordi, man støder på dem hele tiden til daglig, og de har så mange industrielle anvendelser.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Når man arbejder med matematiske problemstillinger, er det en udfordring, at man aldrig ved, hvor svært et spørgsmål er at besvare, før man har fundet svaret, så i princippet kan man ende med ikke at finde ud af noget som helst. Det kræver originale idéer og en dyb forståelse af emnet at komme nogen vegne. Inden for både paknings- og dekompositionsproblemer, er der mange spændende åbne spørgsmål, og hvis det lykkes at besvare dem, vil det give inspiration til opfølgende arbejde.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Det er vigtigt at have en god forståelse for paknings- og dekompositionsproblemer i en verden med begrænsede ressourcer. Projektet kan både føre til mere effektive algoritmer som bruger mindre strøm eller udnytter materialer eller plads bedre, og det kan give forklaringer på, hvornår man må stille sig tilfreds med de algoritmer, man har, fordi der er gode grunde til, at der ikke kan udvikles bedre algoritmer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen giver mig mulighed for at afprøve mange flere af de idéer, jeg har til emner og spørgsmål, jeg gerne vil arbejde på. Når man skal arbejde på disse meget krævende problemer, er det vigtigt at have et stærkt team omkring sig, så man kan teste og afklare hinandens idéer. Desuden giver bevillingen mulighed for at rejse og få besøg af udenlandske gæster, hvilket giver fornyet inspiration og udvider det videnskabelige netværk. At jeg kan opbygge min egen uafhængige forskningsgruppe er et vigtigt skridt fremad i min karriere som forsker.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i København med min kæreste. I fritiden holder vi af at færdes i naturen og går fx ofte på svampejagt. Jeg har også en svaghed for at dyrke meget store potteplanter, både hjemme og på kontoret, og jeg bestræber mig på at gøre vores center selvforsynende med figner og agurker.

Bopælskommune

Københavns Kommune

Gymnasium

Odsherreds Gymnasium