Forskningsleder

Nina Molin Høyland-Kroghsbo

Assistant professor, Tenure track

Projekttitel

Circumventing Social Drivers of Bacterial Defenses

Hvad handler dit projekt om?

Multiresistente bakterier udgør en massiv global sundhedstrussel. Om 30 år vil flere mennesker dø af infektion med multiresistente bakterier end af kræft, med mindre at vi bremser resistens udviklingen og udvikler nye behandlingsformer. Derfor er det yderst vigtigt at udvikle alternativer til konventionelle antibiotika, hvilket min forskning vil bidrage til. Et lovende alternativ til traditionel antibiotisk behandling er bakteriofag (fag) terapi, hvor man dræber sygdomsfremkaldende bakterier ved hjælp af naturligt forekomne fag vira, der udelukkende angriber bakterier. Desværre har bakterier et arsenal af anti-fag forsvarsmekanismer, hvilket er en stor udfordring for effektiv fagterapi. Med dette projekt vil jeg udvikle fager som både kan undvige disse forsvarsmekanismer, og som derudover er i stand til at modivirke at bakterien udvikler ny resistens over for fagerne. Dette studie vil hermed føre til udvikling af mere effektiv fagterapi i kampen mod multiresistente bakterier.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har været fascineret af gen-forskning, siden jeg gik i folkeskolen: Hvordan gener virker og er med til at gøre os til dem, vi er? I lang tid ville jeg være kræftforsker og finde ud af, hvordan man kan slukke for kræftgener, men så hørte jeg om fager og de fantastiske muligheder, der er ved at bruge fagerne til fx behandling af infektioner. Jeg skiftede forskningsfelt og blev fanget af mikroberne. Jeg fandt ud, af at når bakterierne er mange tæt sammen, så har de nemmere ved at smitte hinanden med fag-virus. Det er præcis ligesom, at vi nemmere smitter hinanden med virus, når vi er mange sammen. Men her er bakterierne altså ret smarte, når man tænker på, at de består af én celle. Jeg fandt nemlig ud af, at bakterierne samarbejder om at beskytte sig imod fager. De kan simpelthen kollektivt tænde for deres fag-forsvarsmekanismer, når de er tæt sammen og er allermest udsat for smitte. Så jeg forsker i gener, som jeg altid har drømt om, men nu er det gener i bakterier og fager, jeg fokuserer på.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Udfordringerne ved at udvikle effektiv fagterapi er først og fremmest, at bakterier er utroligt dygtige til at forsvare sig imod fag angreb. Det er disse forsvarsmekanismer, som jeg vil omgå i dette projekt. Jeg vil simpelthen svække bakteriernes forsvar, så jeg kan dræbe dem mere effektivt med fager.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg vil i mit projekt udvikle mere effektiv fagterapi imod multiresistente bakterier. På sigt vil denne fagterapi kunne bruges til at behandle mennesker. De principper, jeg udvikler i projektet, vil kunne overføres til at øge effektiviteten af fagterapi af fx husdyr og afgrøder. Forhåbentligt vil fagterapi på sigt kunne erstatte meget af vores antibiotikaforbrug, hvilket vil mindske antibiotikaforureningen i miljøet og bremse antibiotikaresistens udviklingen. Så der er både de nære menneskelige og globale perspektiver i min forskning.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen er en stor anerkendelse af min forskning, og den åbner helt nye døre i min forskerkarriere. Med bevillingen vil jeg etablere min egen forskergruppe og rekruttere et hold af forskere, som virkelig brænder for forskningen. Jeg vil styrke mine internationale samarbejder. Jeg vil hermed kunne rykke fag forskningen fremad og positionere mig i den internationale forfront af dette fantastisk spændende og vigtige forskningsfelt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Søborg sammen med min mand og vores børn på 9 og 3 år. Vi har flyttet en del rundt og har bl.a. boet i USA, hvor jeg har forsket, så nu nyder jeg at få ro på med familien. Jeg kan godt lide at passe haven sammen med børnene og se, hvad der gror frem, og hvad der kribler og krabler. Vi tager også ofte et smut på Frilandsmuseet og får noget frisk luft.

Bopælskommune

Søborg

Gymnasium

Gammel Hellerup Gymnasium