Københavns Universitet

Fagområde

Ornithology, phylogenetics, biogeography

Forskningsleder

Peter Andrew Hosner

Assistant Professor & Curator of birds

Projekttitel

Genomic causes and consequences of flight loss in birds

Hvad handler dit projekt om?

I projektet vil vi sekventere nogle omfattende genomsæt for at forstå sammenhængen mellem de fælles genetiske mekanismer og den konvergente evolution, der har ført til nogle fuglearters tab af flyveevne.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg begyndte at se på fugle som teenager, hvilket inspirerede mig til senere at blive biolog. Forskningsmæssigt er jeg særligt interesseret i at forstå betydningen af fugles bevægelser og flyveevne i relation til arternes geografiske udbredelse. For at opnå en evolutionær forståelse, så kan man med fordel tage udgangspunkt i de meste ekstreme eksempler naturen tilbyder os, og tabet af flyveevnen hos fuglearter er ganske enkelt det mest ekstreme tab af bevægelsesmuligheder hos en fugl.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi vil anvende en række helt nye teknikker og metoder, der er under løbende udvikling, og anvender dem på sjældne og unikke materialer fx vævsprøver, historiske samlingseksemplarer og arkæologiske/palæontologiske fund af knogler fra nyligt uddøde arter, hentet rundt omkring i hele verden.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet vil afdække den evolutionære historie og genetikken, med henblik på bevarelse, for en række fascinerende, karismatiske og i flere tilfælde truede fuglearter.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Med dette program får jeg mulighed for at etablere min egen forskningsgruppe, som vil arbejde med de omfattende historiske fuglesamlinger på Statens Naturhistoriske Museum for at besvare fremtidige spørgsmål inden for økologi og evolutionsbiologi.

Lidt om mennesket bag forskeren

Min partner og jeg flyttede til Danmark for nogle år siden som et led i vores forskningskarrierer indenfor global biodiversitet. Vi holder meget af at rejse rundt i verden og opleve dyrelivet og spise god mad.

Bopælskommune

Frederiksberg

Gymnasium

Holly High School (Michigan, USA)