Fagområde

Vaccineudvikling/immunologi

Forskningsleder

Rasmus Mortensen

Head of TB Vaccine Research

Projekttitel

Opening a backdoor to the tuberculosis granuloma by vaccine-promoted tertiary lymphoid structures

Hvad handler dit projekt om?

Tuberkulose (TB) er en stærkt overset infektionssygdom, der hvert år koster 1,5 millioner mennesker livet. Derfor er der et stort behov for mere effektive vacciner. Overordnet går mit projekt ud på at forstå de signaler, som styrer bevægelsen og positionering af kroppens immunceller i det inficerede væv. Den nyeste forskning viser, at den centrale barriere for beskyttende immunitet imod TB ligger i at få skabt tæt kontakt imellem immunsystemets T celler og de inficerede celler. Under TB infektionen dannes der en komprimeret vævsstruktur, kaldet et granulom, hvor de inficerede celler pakkes ind i midten, medens T cellerne er i periferien. Dette er kroppens forsøg på at stoppe bakteriespredning, men udelukkelsen af T celler fra granulomets center forhindrer immunsystemet i at eliminere bakterien og forebygge lungesygdom. Præliminære data fra min gruppe viser, at vores nyudviklede TB vaccine kan fremme dannelsen strukturer, der minder om små lymfeknuder. Disse sidder ofte inde i selve granulomet og min hypotese er, at de fungerer som en slags bagdør for T celler, der naturligt trænger ind i lymfeknuder. Hvis det er korrekt, vil dannelsen af disse såkaldte tertiære lymfoide strukturer overkomme barrieren for T celle positionering og forøge den beskyttende immunitet imod TB.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af kroppens evne til at hele og bekæmpe sygdomme, så i de tidlige studieår blev jeg hurtigt interesseret i immunsystemet. Som regel er vores immunforsvar i stand til at overvinde de infektioner vi udsættes for, men i særlige tilfælde har virus og bakterier udviklet overlevelsesstrategier der tillader dem and undvige immunforsvaret og give langvarige kroniske infektioner. I de tilfælde er der særligt store krav til hvad en vaccine skal gøre for at hjælpe immunsystemet og det er her min forskning har sit fokus. Dette er både udfordrende men også utrolig spændende. Tuberkulose er en af de største dræbere på verdensplan, så at kunne få lov til at gøre en forskel og bringe feltet videre er et stort privilegie.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vores måde at forstå immunsystemet på udvikler sig hele tiden og over de seneste år, har jeg oplevet, hvordan nye målemetoder har muliggjort at se et immunrespons i 3D. Hvor vi før har forsøgt at beskrive et immunrespons ved at kigge på hvilke immun celler, der er involveret, er det nu muligt at kortlægge, hvor cellerne er lokaliseret, og hvordan de interagerer med hinanden. Givet at tuberkulose granulomet udgør en strukturel barriere for immunforsvaret kan mit forskningsspørgsmål kun belyses ved at bruge den slags avancerede teknikker. Dette er stor teknisk udfordring som jeg vil løse i samarbejde med nogle af verdens førende eksperter.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Som den nuværende COVID-19 pandemi har vist, har vaccineforskning aldrig været vigtigere. Tuberkulose er fortsat et af de største globale sundhedsproblemer, og en ny og forbedret tuberkulose vaccine vil kunne redde millioner af menneskeliv hvert år. Barrieren, for at det sker, er mangel på viden om, hvordan man inducerer beskyttende immunitet. Målet med min forskning er at finde frem til hvilken type af immunrespons, der er afgørende for vaccinebeskyttelse, og hvis projektets hypotese er korrekt, vil det lede til at paradigmeskifte. Projektet vil således svare på et centralt spørgsmål i feltet samtidig med at fremme udviklingen af nye vacciner. Udover at bidrage til tuberkulose forskningen, vil ny viden omkring T cellers bevægelse på sigt også kunne gavne forskningen inden for immunterapi imod cancer og autoimmune sygdomme.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en meget stor anerkendelse at være en del af Sapere Aude-programmet og bevillingen giver mulighed for at skabe de perfekte rammer om min forskning. Sammen med min gruppe, har jeg nu mulighed for udbygge mit netværk samt implementere de nyeste teknikker, der skal til for at lave banebrydende forskning og sikre os en plads i toppen af forskningsfeltet. Endelig vil den anerkendelse, der følger med en Sapere Aude bevilling styrke mine muligheder for at skaffe fondsmidler i fremtiden, hvilket er en essentiel del af at drive succesfuld videnskab.

Lidt om mennesket bag forskeren

Mine studieår startede i Aalborg og flyttede senere til København, hvor jeg også lavede min PhD. I takt med at familien er vokset, er behovet for plads steget, og jeg bor nu i Hvidovre med min kone Miamaja og vores to døtre, Karla og Freja. Vi elsker at bruge tid sammen i naturen, og for mig er det også her, jeg lader batterierne op. Når chancen byder sig, tager jeg fiskestangen under armen og finder ud på kysten, hvor tankerne kan få frit løb. Derudover er jeg glad for at opleve nye steder og nyder godt af, at mit arbejde tager mig vidt omkring i verden.

Bopælskommune

Hvidovre

Gymnasium

Hobro Gymnasium