Fagområde

Respiratory physiology

Forskningsleder

Ronan Berg

Associate Professor

Projekttitel

Pulmonary Immune Cell-Microbiome Interactions in ARDS

Hvad handler dit projekt om?

Vi vil undersøge mekanismer for såkaldt akut lungesvigt (acute respiratory distress syndrome, ARDS), som er en hyppig og livstruende komplikation til især lungebetændelse og blodforgiftning hos kritisk syge patienter. Ved akut lungesvigt, som særligt forekommer hos patienter indlagt på intensivafdeling, ses et fremadskridende tab af lungernes evne til at optage ilt og udskille kuldioxid. I vores projekt fokuserer vi på hvordan samspillet mellem lungernes regionale immunsystem og lungernes naturlige iboende flora af bakterier og svampe, det såkaldte mikrobiom, ændres ved kritisk sygdom, og hvordan dette potentielt bidrager til akut lungesvigt.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede da jeg i biologitimerne i folkeskolen for første gang lærte om kroppens funktioner, gav lungerne anledning til en dyb fascination, som aldrig har sluppet mig siden. Det skyldes primært, at vejrtrækningen er en helt grundlæggende forudsætning for alle andre organers funktion og dermed livets opretholdelse i hele den meget store andel af dyreriget, der er udstyret med lunger. Samtidig er lungerne – ligesom huden – en af kroppens grænseflader i forhold til den omgivende verden, hvorfor det lokale immunsystem i lungerne er centralt for beskyttelse af kroppen mod invaderende mikrober. Det selvsamme lokale immunsystem i lungerne svigter ved en række sygdomme, især ved akut lungesvigt. En dybere forståelse af lungernes immunsystem har altså helt unikke perspektiver, eftersom det kan hjælpe os til bl.a. at forstå lungesvigt bedre, hvilket i sidste ende vil være til gavn for nogle af sundhedsvæsenets sygeste patienter.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

I projektet udfører vi forsøg på kritisk syge patienter indlagt på intensivafdeling, og det må siges at være et udfordrende miljø at udføre forsøg i, både rent praktisk, logistisk og etisk. For at få ny viden der kan hjælpe fremtidige patienter i samme situation, er det vigtigt, at vi kan udføre denne type forsøg, samtidig med at den enkelte patient ikke lider overlast af nogen art og med respekt for, at de pårørende befinder sig i en krisesituation. At kunne udføre forsøg under disse forhold giver os mulighed for at belyse nogle helt centrale spørgsmål: hvorfor udvikler nogle intensivpatienter akut lungesvigt, mens andre går fri? Og mere fundamentalt: hvad betydning har samspillet mellem lungernes immunceller og mikrobiom for udvikling af lungesygdom? I vores projekt kan vi ved hjælp af nye metoder, der ikke før har været anvendt i denne sammenhæng, give meget mere klare svar på dette end tidligere.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

COVID-19-pandemien har tydeliggjort at akut lungesvigt i yderste konsekvens kan ramme os alle. Akut lungesvigt var således pludselig en del af den offentlige debat, da vi under den første COVID-19 bølge i foråret 2020 skulle forholde os til sundhedsvæsnet samlede respiratorkapacitet. Med vores projekt vil vi opnå ny indsigt i mekanismerne for akut lungesvigt, som kan hjælpe os med at identificere nye biomarkører for akut lungesvigt, hvilket på sigt kan optimere både diagnostik og prognosticering af disse patienter. Potentielt kan forskningen endvidere hjælpe os med at identificere molekylære ’targets’ for fremtidig immunterapi.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude er en unik mulighed, som vil give mig frihed til at fordybe mig i de spørgsmål, som jeg selv mener, er allervigtigst indenfor mit felt lige nu. På den måde er Sapere Aude helt afgørende for, at jeg kan etablere mig som selvstændig forskningsleder.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, og arbejder i mit kliniske virke primært med avanceret diagnostik af lungesygdomme på Rigshospitalet. Endvidere har jeg som lektor i fysiologi ansvar for undervisningen i respirationsfysiologi på medicinstudiet Københavns Universitet. Jeg bor med min familie i Ørestad, og når jeg ikke beskæftiger mig med forskning, interesserer jeg mig især for litteratur og historie.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Slagelse Gymnasium