Fagområde

Miljømikrobiologi/Environmental Microbiology

Forskningsleder

Sanni-Leea Aalto

Researcher

Projekttitel

Revealing and controlling previously unexplored H2S bacteria

Hvad handler dit projekt om?

Projektet fokuserer på mikroorganismer, som producerer den giftige gas svovlbrinte (H2S). Svovlbrintedannelse er en alvorlig udfordring for den videre udvikling af en bæredygtig akvakultur produktion, idet svovlbrintedannelsen selv i meget små koncentrationer kan føre til massiv fiskedødelighed. Formålet med projektet er at opnå viden om identiteten, økologien og fysiologien af nye svovlbrinteproducenter, som jeg har fundet at producere en betydelig andel af H2S i akvakulturmiljøer, formentlig via en anden biokemisk proces end den velkendte dissimilerende sulfatreduktion proces. Målet med projektet er også at klarlage under hvilke betingelser svovlbrinte-produktionen aktiveres og udvikle mikrobiom-baserede løsninger for at kontrollere svovlbrinte-produktionen i akvakulturmiljøer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg er fascineret af den fysiologiske mangfoldighed af mikrober; hvordan de udfører vigtige processer i naturen og i menneskekroppen, men de kan også forårsage livstruende infektioner eller producere giftige forbindelser. Mikroorganismer er til stede alle vegne og så små, men vi kender stadig kun toppen af isbjerget, idet så mange grupper stadig er uidentificerede og så mange af deres funktioner ukarakteriserede. Jeg er specifikt interesseret i mikrobiologien i relation til akvakultur, da der er behov for fundamental viden om kritiske mikrobielle processer for at sikre en stabil og sikre fødevareproduktion.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den første udfordring er at opfange og karakterisere nye svovlbrinte-producerende bakterier for at kunne udvikle de molekylær værktøjer, der skal anvendes i de efterfølgende dele af projektet. Der er en mange forskellige mikrobielle habitater til stede i fiskeopdrætssystemer, hvilket betyder, at omfattende prøveindsamling er nødvendig for at få et repræsentativt startmateriale til H2S-berigelsekulturer. Den anden udfordring er at oversætte den opnåede, fundamentale mikrobiologiske viden til konkrete løsninger og metoder til at kontrollere svovlbrinte-dannelsen. Vi forventer at løse disse udfordringer ved at kombinere avancerede molekylære værktøjer til systemudvikling og modellering, der dækker virkelige betingelser i akvakulturmiljøer.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Mit Sapere Aude-projekt vil føre til en revision af det mikrobielle svovl-kredsløb, men vil også føre til direkte anvendelse i akvakultur-industrien. Kendskab til hvilke driftsbetingelser udløser svovlbrinte-produktion kan anvendes til at justere anlægsdesign og -drift, således at dannelsen kan reduceres eller helt forhindres. Sådanne fremskridt vil reducere den betydelige usikkerhed forbundet med fiskeopdræt i lukkede marine systemer, og dermed bane vej for en betydelig udvikling og vækst i en sektor, der producerer sunde fødevarer på bæredygtig vis.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor ære og anerkendelse at modtage en Sapere Aude-bevilling, både for mit forskningsområde og for mig som forsker. Sapere Aude-programmet er et meget vigtigt skridt fremad i min karriere. Bevillingen vil give mig mulighed for udforske den spændende mikrobielle verden til at finde løsninger til sikker og bæredygtig fødevareproduktion i fremtiden, hvilket er den langsigtede vision for min forskning. Jeg føler mig særdeles privilegeret over bevillingen fra Sapere Aude programmet, fordi den giver mig mulighed for at rekruttere nye, talentfulde forskere til min forskningsgruppe og konsolidere vigtige samarbejdsrelationer og styrke mit internationale netværk.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer fra Finland og flyttede til Danmark i 2019. Jeg bor ude på landet i Nordjylland med min partner Gorm og vores børn og dyr. Når tiden er til det, nyder jeg at gå en tur i den betagende natur heroppe, udføre havearbejde og håndarbejde eller spille gamle rock-klassikere med keyboards.

Bopælskommune

Hjørring

Gymnasium

Helsingin II normaalikoulu, Helsinki, Finland