Fagområde

Sproghistorie og håndskriftstudier

Forskningsleder

Sean Douglas Vrieland

Postdoctoral Researcher

Projekttitel

When Danes Prayed in German

Hvad handler dit projekt om?

Projektet tager udgangspunkt i det fænomen, at nedertysk blev brugt i bønne- og tidebøger i Danmark i perioden 1350-1600. Fænomenet undersøges fra tre faglige vinkler. Den status, sproget havde i den enkeltes trosliv undersøges fra et historisk-sociolingvistisk perspektiv. Med et materialfilogisk studie af håndskrifter kan man spore, hvordan bøgerne og bønnerne er kommet fra Nordtyskland til Danmark. Gennem sprogteknologiske eksperimenter testes den hypotese, at middelalderens bønner på dansk blev oversat fra nedertysk og ikke direkte fra latin.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Kort efter jeg blev kandidat i indoeuropæistik, deltog jeg i et sommerkursus i håndskriftstudier. Der blev jeg grebet af den tanke, at sproghistorien også kunne ses bevaret i gamle bøger og dokumenter. Siden da har jeg prøvet at bygge bro mellem sprogvidenskab og håndskriftstudier.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektets tværfaglighed giver både udfordringer og muligheder — en af de største udfordringer bliver at kunne kommunikere på tværs af forskellige discipliner. Derudover begrænses vi af, at vores viden kommer fra det materiale, der er blevet bevaret fra senmiddelalderen, og vi ved, at mange håndskrifter er gået tabt gennem tiden.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Først og fremmest kan projektet give nye perspektiver på de nutidige forhold i Danmark, hvor engelsk nyder en særlig status som prestigesprog. Landet har været i en lignende situation før, da nedertysk ikke blot blev brugt som handelssprog, men også til noget så nært som udøvelse af troslivet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg kan anvende Sapere Aude som en platform til at samle forskere, der ganske vist beskæftiger sig med samme emner inden for sprog- og skrifthistorie, men som under normale omstændigheder kun samarbejder i begrænset grad, idet deres forskning tager udgangspunkt i forskellige sprog og forskellige geografiske områder.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg kommer oprindelig fra USA og er vokset op i en militær-familie, hvilket betød, at jeg flyttede fra sted til sted i løbet af mit barndom. Som studerende tog jeg skridtet videre og flyttede til udlandet flere gange — først til Island og Holland, inden jeg slog mig ned i Danmark for 8 år siden. Ud over de sædvanlige fritidsaktiviteter som rejsemål og madlavning dyrker jeg den brasilianske kampsport capoeira.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Northwood Academy, South Carolina, USA