Forskningsleder

Signe Mathiasen

Assistant Professor

Projekttitel

Signaling properties of ADGRL3, an adhesion GPCR putatively activated by mechanical transsynaptic forces

Hvad handler dit projekt om?

Projektet er fokuseret på at opbygge en grundlæggende forståelse af en ny og spændende receptor ved navn ADGRL3.  ADGRL3 er udtrykt i hjernen og er impliceret i ADHD og andre psykiatriske lidelser, der involverer dysfunktionel dopamin signalering, som f.eks. skizofreni. Projektet vil blandt andet kortlægge ADGRL3’s basale biologiske funktioner som f.eks., hvordan receptoren aktiveres, hvilke cellulære signal kaskader der startes som en konsekvens af aktivering, samt hvilken respons cellen producerer, når ADGRL3 aktiveres. Dette er ekstrem vigtig viden i forhold til at forstå receptorens rolle i eksempelvis ADHD, og denne viden kan potentielt bidrage til at designe forbedrede medicinske strategier mod neuropsykiatriske lidelser.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under min bacheloruddannelse blev jeg introduceret til en række spændende biofysiske eksempler på protein ‘maskinerier’, og især G protein koblede receptorer (GPCR), en klasse af proteiner der binder signalmolekyler på ydersiden af cellen og starter en række signalprocesser inde i cellen, har i høj grad fanget min interesse. Min fascination af ADGRL3 har været der siden starten af min postdoc i New York (Columbia Universitet Medical Center). ADGRL3 består af en gigantisk protein-struktur, der kombinerer flere funktioner. På den ene side kan den bygge bro mellem to neuroner for at stabilisere kontakt zonen mellem neuroner (synapsen), og på den anden side kan den kontrollere signalkaskader inde i cellen ved hjælp af sit transmembrane G protein koblede receptor (GPCR) domæne.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Genetiske studier viser at ADGRL3 er associeret med en øget risiko for ADHD, og receptoren er generelt impliceret i neuropsykiatriske lidelser, der involverer dysfunktionel dopamin signalering, f.eks. skizofreni. ADGRL3 er derfor et nyt potentielt lægemiddelmål for disse sygdomme, men før man kan begynde at designe strategier for at påvirke ADGRL3 med lægemidler, bliver man nødt til at kortlægge receptorens basale funktioner, som f.eks. hvordan den aktiveres, og det håber jeg på at kunne bidrage til. Derudover tilhører ADGRL3 en klasse af proteiner, ‘adhesion GPCRs’, som generelt er understuderede, og ny viden om disse proteiners aktiverings mekanisme vil være banebrydende for adhesion GPCR feltet generelt.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg håber, at min forskning kan være med til at give en bedre forståelse, af hvordan ADGRL3 kan udnyttes som lægemiddelmål, og hvilken rolle denne receptor har i neuropsykiatriske sygdomme, samt at være med til at udvikle banebrydende metoder indenfor adhesion GPCR forskningsfeltet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en kæmpestor ære at få tildelt en Sapere Aude bevilling. Det er den første store bevilling, jeg har fået i Danmark, og den betyder, at jeg kan gå i gang med at etablere min forskning og gruppe på Københavns Universitet. Det glæder jeg mig rigtigt meget til efter 6 år i New York.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min mand og to dejlige børn på 3 og 0.5 år på Frederiksberg. Fra 2014-2020 har jeg boet og arbejdet på Columbia (New York). Jeg elsker at være sammen med min familie og venner, og når jeg engang imellem har lidt tid til mig selv, tager jeg i svømmehallen eller til yoga.

Bopælskommune

Frederiksberg

Gymnasium

Skive