Forskningsleder

Thomas Aagaard Rasmussen

Associate Professor and Associate Clinical Director, HIV Cure Studies

Projekttitel

Eliminating the HIV reservoir that persists on antiretroviral therapy by targeting the cell death regulator, BCL-2

Hvad handler dit projekt om?

HIV-infektion kan kontrolleres med antivirale lægemidler, men der findes ingen kur. Personer med HIV er derfor underlagt livslang behandling med bivirkningsmæssige, psykosociale og sundhedsøkonomiske omkostninger til følge. Den primære barriere mod en kur er et reservoir af inaktivt virus, der gemmer sig i langlivede celler i immunsystemet. Sådanne latent inficerede celler har en øget resistens mod at undergå celledød, betinget af ændringer i de signaleringsveje, der styrer balancen mellem celledød- og overlevelse. Den centrale komponent i inficerede cellers nedsatte følsomhed overfor celledrab har vist at være øget aktivitet af anti-celledøds faktoren, BCL-2. Denne faktor kan nu hæmmes ved brug af venetoclax, en BCL-2 hæmmer, der for nylig blev godkendt til behandling af leukæmi. I laboratorie- og museforsøg har vi påvist, at behandling med venetoclax hjælper til at dræbe de celler, som skjuler HIV. I dette kliniske forsøg etableres først en sikker måde at dosere venetoclax til HIV-smittede. Dernæst testes om venetoclax kan fjerne det reservoir af virus, der persisterer trods den normale HIV-behandling, hvilke mekanismer der er involveret samt om der kan identificeres særlige cellulære karakteristika for effekt.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for HIV og i særdeleshed forskning i en kur mod HIV opstod for ca. 10 år siden, da jeg som led i forberedelserne til min PhD afsøgte flere forskellige forskningsmuligheder. Virussets evne til at modstå elimination trods immunsystemets anti-HIV respons samt den effektive behandling er en formidabel udfordring og et problem med globale konsekvenser. Det kalder på en multi-discliplinær videnskabelig tilgang mhp. en bedre forståelse af både den basale virologi, immunsystemets interaktion med virus samt ikke mindst hvilke muligheder, der er for terapeutisk intervention.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den primære barriere mod en kur for HIV er et inaktivt reservoir af virus, der gemmer sig i lang-livede celler i immunsystemet. Nyere studier tyder på, at evnen til at modstå elimination skyldes ændringer i de signaleringsveje, der styrer celledød. I dette projekt tester vi, om en behandling, der ændrer på regulering af celledød kan inducere drab af latent inficerede celler og dermed nedbringe reservoiret af langlivet virus. Såfremt dette har den ønskede effekt, vil det åbne for nye terapeutiske muligheder, der kan bidrage til udvikling af en kur mod HIV.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Der er i de senere år opnået store fremskridt indenfor kræftbehandlingen med anvendelse af celledødsfremmende lægemidler. Forskningsprojektet kan på sigt være med til at sætte retning for, hvordan disse landvindinger potentielt kan anvendes i udviklingen af kurative behandlinger for kronisk virale infektioner.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er netop hjemvendt fra et 3-årigt udlandsophold fokuseret på HIV-forskning. Sapere Aude-bevillingen bliver en meget vigtig komponent i mine bestræbelser på samtidig med mit lægelige virke at opbygge et forskningsprogram, der kan begå sig i den internationale frontlinje indenfor HIV. Støtten fra Sapere Aude vil samtidig give gode muligheder for at vedligeholde og udbygge produktive internationale samarbejdsrelationer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er 45 år, gift og far til 3 dejlige børn. I min fritid holder jeg især af at løbe, rejse, læse og snakke - og ikke mindst tilbringe tid med venner og familie.

Bopælskommune

Aarhus

Gymnasium

Middelfart