Forskningsleder

Torsten Bøgh Thomsen

Lektor

Projekttitel

Hans Christian Andersen as World Literature

Hvad handler dit projekt om?

H.C. Andersen er verdensberømt. Men han forstås og bruges på mange forskellige måder rundt om i verden, og det rejser spørgsmål. Hvorfor satte Mao Zedong f.eks. ”Den lille Pige med Svovlstikkerne” på pensum i den kinesiske folkeskole? Hvorfor omskrev Disney slutningen på ”Den lille Havfrue” i tegnefilmen fra 1989? Og hvordan gik det i det hele taget til, at en dansk eventyrforfatter fra 1800-tallet blev globalt fælleseje? Det lader til, at Andersens eventyr i oversættelser og adaptioner bliver tilpasset lokale kulturelle værdier, hvilket går imod en generel antagelse om, at eventyrene bliver internationalt værdsat for deres universelle temaer. Fra de tidligste oversættelser til aktuelle adaptioner af eventyrene vil ”H.C. Andersen som Verdenslitteratur” undersøge, hvordan Danmarks kendteste forfatter opnåede global udbredelse. Hvilke kulturelle og sproglige karakteristika forsvandt i de første oversættelser af eventyrene til europæiske sprog, og hvordan har den åbenhed, det medførte, lettet en transnational overlevering af forfatterskabet, hvor det kunne tilføres ny betydning i nye kulturelle kontekster? Det kan teoretiske perspektiver fra fagfelterne Verdenslitteratur og Cultural Studies hjælpe os med at svare på ved at kombinere lingvistiske, æstetiske, historiske og sociologiske perspektiver. Med fokus på Andersens indledende berømmelse i Europa og efterfølgende popularisering i Nordamerika og Asien vil projektet altså kaste et nyt blik på Danmarks nationalforfatter, der samtidig kan skabe relevante resultater for international forskning i Verdenslitteratur.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Traditionel Andersen-forskning er overvejende filologisk, hermeneutisk og biografisk. Det betyder, at forståelsen af eventyrene i en national, litteraturhistorisk sammenhæng er detaljeret og nuanceret. Men når det kommer til at forklare deres globale udbredelse, er vi i højere grad på bar bund. Jeg har arbejdet som H.C. Andersen-forsker i syv år og er optaget af forbindelserne imellem litteraturen og dens politiske, sociale og kulturelle kontekst – både historisk og aktuelt. Her er H.C. Andersen særligt interessant, fordi han hele tiden re-aktualiseres og tilføres nye, og tit modsatrettede, betydninger – ikke bare i Danmark, men også internationalt. Undersøgelser af de måder, han er blevet og fortsat bliver sat i spil på i udlandet, kan derfor ikke bare give os en dybere forståelse af forfatterskabet, men også de kulturer det indgår i.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den overordnede faglige udfordring i projektet er metodisk. Det store spørgsmål inden for Verdenslitteratur er, hvordan man kan finde en mellemvej mellem det snævert regionale blik på litteratur, der ikke kan se brede, internationale forbindelser, og det generaliserende globaliseringsperspektiv, der ignorerer det regionale eller udvisker det. Det er den forskningsmæssige udfordring, men det er samtidig hér, vi for alvor kan levere et bidrag via studier i det unikke danske eksempel på verdenslitteratur, som H.C. Andersens eventyr er. I receptionen af hans forfatterskab kan vi særligt tydeligt se den komplekse vekselvirkning mellem det nationale og det internationale, som er interessant i en verdenslitterær sammenhæng.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet drejer sig grundlæggende om kulturmøder. Hvad sker der, når et kulturelt fænomen rejser fra et sted til et andet, og hvordan kan vi gå til det møde med oprigtig interesse og åbenhed? I udlandet er der en stor interesse for den danske forståelse af H.C. Andersen, men det er lige så interessant og horisontudvidende for os danskere at finde ud af, hvordan H. C. Andersen ser ud i andre kulturelle sammenhænge. Derfor er målet, at vi med projektet på et højere niveau kan være med til at fremme påskønnelsen af interkulturel diversitet – på et individuelt såvel som på et samfundsmæssigt og globalt plan. Vi befinder os i en tid, hvor internationale stormagter ikke bare konkurrerer om dominans på økonomiske og politiske parametre, men også kulturelle. Den kalder på humanistiske projekter med gennemslagskraft, der kan skabe gensidig forståelse på tværs af kulturer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor anerkendelse og ære at indgå i Sapere Aude-programmet. Det vil gøre mig i stand til at etablere en forskningsgruppe af unge forskere inden for Andersen-studier, som arbejder i krydsfeltet mellem litterære studier og kulturstudier. På den måde vil vi supplere den nationale litteraturhistoriske forskning med et internationalt spor, der vil sætte en ny retning for Andersen-forskningen i fremtiden.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er vokset op på Lolland, men flyttede til København i 2004 for at studere Litteraturvidenskab. Jeg bor på Nørrebro med min mand. Sammen med vores veninde har vi to børn, så en stor del af min fritid går med familiehygge. Jeg har en stor passion for LEGO. Den bedste gave, jeg har fået i mit voksenliv, er Hogwartsslottet, der består af 3020 dele, og som det lykkedes mig at samle på 26 timer.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Maribo Gymnasium