error while rendering plone.htmlhead.socialtags

Ingo Zettler — Danmarks Frie Forskningsfond

Navigation

Institut for Psykologi

 

Forskningsleder

Ingo Zettler

Professor MSO, ph.d., født 1981

Fagområde

Psykologi (Behavioral Economics). 

Projekt

Giftig cocktail? Om personlighedens betydning for kollaborativ uærlighed

Hvad handler dit projekt om?

Kollaborativ uærlighed – koordineret uærlig opførsel af to eller flere personer, som derved søger at maksimere deres individuelle nytte – er et kendt fænomen med markant negative virkninger (f.eks. bestikkelse, sort arbejde, utroskab). Nylige eksperimenter har vist, at grupper varierer ganske kraftigt med hensyn til, hvordan kollaborativ uærlighed finder sted, og at nogle aktører skifter fra ærlighed til uærlighed på grund af signaler fra andre. Med projektet vil vi for første gang systematisk undersøge, hvilken rolle aktørers personlighedstræk spiller for kollaborativ uærlighed. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været interesseret i, hvordan og hvorfor folk adskiller sig fra hinanden personlighedsmæssigt, og hvordan det påvirker adfærd (f.eks. i skolen, på arbejdspladsen, i relationer). Det meste af min forskning har kigget på forholdet mellem personlighedstræk og enten "god" eller "dårlig" adfærd (f.eks. bemærkelsesværdige jobpræstationer eller kontraproduktiv arbejdsadfærd, hjælpende adfærd eller mobning). Det bedste ved projektet er, at vi skal undersøge personlighedsegenskaberne hos medlemmer af en gruppe, når god (ærlighed) eller dårlig (uærlighed) opførsel af gruppen står på spil. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Hvis vi finder det, vi forventer at finde, vil vi kunne vise i hvilke "kombinationer" af personer, en gruppe viser i kollaborativ uærlighed og i hvilket omfang. Sådan viden kan bidrage til at udvikle interventioner for at nedsætte forekomsten af uærlighed i praksis (f.eks. bestikkelse). Den største udfordring vil være, at vi vil have brug for mange deltagere i vores eksperimenter. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg tror, at der vil komme flere resultater ud af projektet. Vigtigst, tror jeg, at vi vil være i stand til at kaste lys over spørgsmålet om, hvilken slags mennesker der interagerer med hinanden, når det kommer til kollaborativ uærlighed. Med denne viden kan virksomheder og regeringer blive i stand til at gennemføre interventioner, der mildner forekomsten af de negative virkninger af uærlighed. Endvidere vil vi bygge bro over kløften mellem interventioner, der kun fokuserer på mennesker (f.eks. valg af personer baseret på personlighedstest) og interventioner, der kun fokuserer på de situatoriske faktorer (f.eks. introduktion af trusler om høj straf for uærlighed). Og selvfølgelig vil jeg også bruge eksempler fra projektet i min undervisning eller i præsentationer til offentligheden (f.eks. Bestil en Forsker).

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen hjælper mig med især tre ting. For det første vil jeg kunne undersøge, det jeg bedst kan lide at undersøge, hvilket er et af privilegierne som forsker. For det andet vil det styrke min synlighed på et stort forskningsområde (undersøgelse af uærlighed ved brug af adfærdsøkonomi) ved, at jeg kan bidrage med unik viden til området. Endelig vil det hjælpe mig med at etablere og vedligeholde min forskningsgruppe, som på forskellig vis ser på virkningerne af personlighedskarakteristika for menneskelig adfærd.  

Lidt om mennesket bag forskeren

I min fritid elsker jeg at rejse, læse, mødes med venner og selvfølgelig tilbringe tid sammen med min familie. 

Gymnasium og bopælskommune

Studen fra Collegium Josephinum i Bonn, Tyskland, og bosat i København.