Biologisk Institut

 

Forskningsleder

Kathrin Rousk

Adjunkt, ph.d., født 1983

Fagområde

Biologi, økologi   

Projekt

Klimatisk og økologisk påvirkning af kvælstoffiksering i mos fra naturlige økosystemer

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt har til formål at identificere de klimatiske og økologiske faktorer, der bestemmer kvælstoffikseringens størrelse i mos. Mosser bidrager væsentligt til økosystemproduktivitet i naturlige økosystemer som arktisk tundra og tropiske tågeskove, og de fleste mosser koloniseres af bakterier, der fikserer atmosfærisk kvælstof og derved omdanner det til plantetilgængelig form. Sammen kan de bidrage med mere end halvdelen af den samlede tilførsel af kvælstof til naturlige økosystemer. Men vi ved ikke, hvordan kvælstoffiksering i mos og dermed næringsbudgetterne for økosystemerne vil blive påvirket af klimaændringer. For at udfylde disse huller i vores viden vil min gruppe bruge nye teknikker til at opnå en bedre forståelse af processerne og dermed bedre kunne forudsige, hvordan denne vigtige økosystemfunktion påvirkes i fremtiden. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af interaktioner mellem organismer. Jeg blev introduceret til mos-bakterie-samspil under min ph.d. i Wales, hvor jeg arbejdede med mosser i boreal skov. Jeg blev fascineret af mos-bakterie-interaktioner, fordi så meget endnu ikke er kendt, selvom de er vigtige elementer i naturnære økosystemer. Med hvert eksperimentelt resultat opstår der nye spørgsmål. For mig vil dette emne - mos-bakterie-samspil - aldrig blive kedeligt. Min målsætning er at øge vores viden om, hvordan økosystemer og organismer virker sammen for at skabe en fungerende helhed. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er udfordringer, men der vil også være store gevinster. Vi vil skubbe videnskaben og teknologien til sine grænser. For eksempel er identifikation af, om mos og bakterier deler et symbiotisk forhold via næringsstofudveksling en udfordring på grund af mikroskalaen. Men ved at anvende nye molekylære teknikker og metoder i cellulær skala vil min gruppe kunne identificere og karakterisere forholdet mellem mosser og bakterier. Dermed vil min gruppe kunne identificere, hvilke faktorer der påvirker kvælstoffikseringen. Endvidere kan vi med vores resultater endelig fremsætte en forklaring på mossers verdensomspændende succes: besiddelse af en uafhængig mekanisme, der sikrer kvælstofforsyning. Det vil åbne op for nye forskningsveje, og vi kan udvide vores tilgang til andre plante-bakterie samspil. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Arktiske såvel som tropiske økosystemer er blandt de mest sårbare systemer overfor klimaændringer, hvilket truer en bred vifte af kritiske økosystemtjenester, der leveres af disse økosystemer, f.eks. lagring af kulstof og bevarelse af høj biodiversitet. Det gør det muligt umiddelbart at evaluere klimaforandringer på disse systemer, hvilket kan bruges både af klimaforskere og i undervisningen af studenter og kommende forskere. Mine projektresultater vil gøre det muligt for mig at karakterisere mos-bakterie-forholdet og betydningen for kvælstof-kredsløbet i et fremtidigt klima. Desuden vil mine resultater blive indarbejdet i en global model, der vil give input til det internationale panel for klimaændringer (IPCC)s vurderinger. Således vil de videnskabelige resultater have direkte relevans for rådgivning af det politiske niveau om virkningerne af klimaændringer. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude–DFF: Forskningslederbevillingen er et vigtigt skridt i min karriere. Med projektet vil jeg etablere en unik kompetence i Danmark, og i hele verden, der vil tiltrække lovende studerende og forskere. Jeg vil koordinere et unikt netværk af internationale forskere, hvis ekspertise jeg vil samle i projektet. Bevillingen giver mig mulighed for at konsolidere min forskningsgruppe på Københavns Universitet, hvor jeg vil kunne have et fokus i min forskning, der på længere sigt kan have en betydelig indflydelse på forskningsområdet. Med projektet vil jeg dermed etablere mig som økosystemøkolog med en unik forskningsprofil. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg har altid været fascineret af naturen, og hvordan organismer og økosystemer fungerer. Jeg forsøger at være ude i naturen og udforske den, når jeg kan. Jeg voksede op i en landsby i Tyskland, hvor jeg altid var tæt på naturen – bøgeskove, floder og enge - og hvor jeg havde mulighed for at udforske og observere. Min mand er svensk, og vores måde at leve på er en blanding mellem tyske og svenske traditioner. Jeg kan godt lide at rejse for at udforske natur, kunst og madkultur i nye omgivelser. Jeg er fascineret over havene, som jeg kan lide at udforske ved at snorkle.  

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Edertalschule i Frankenberg, Tyskland, og bosat i Malmö, Sverige.