Institut for Farmaci

 

Forskningsleder

Korbinian Löbmann

Lektor, ph.d., født 1984

Fagområde

Farmaceutisk videnskab 

Projekt

Mikrobølgeaktivering af orale lægemiddelformer

Hvad handler dit projekt om?

Det øgede antal tungtopløselige lægemiddelstoffer i de farmaceutiske udviklingspipelines udgør en af de største udfordringer i den farmaceutiske videnskab, da kun et opløst lægemiddelstof har en effekt. For at øge opløseligheden kan man benytte den amorfe form af et lægemiddelstof, men den største bekymring er, at den amorfe form er termodynamisk ustabil, hvilket kan ophæve opløselighedsfordelen ved opbevaring over længere tid. For at overkomme dette problem sigter dette projekt mod at udvikle en ny type af orale lægemiddelformer, der bruger mikrobølgestråling til at ”amorfisere” lægemidlet inde i tabletformuleringen. Da lægemiddelstoffet blot amorfiseres umiddelbart før administrering, er det muligt at opnå en lægemiddelform, der er fysisk stabil under opbevaring og letopløselig efter ”aktivering”. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede som ph.d.-studerende udviklede jeg amorfe lægemidler, et forskningsområde som er dedikeret til udvikling af forskellige strategier til at stabilisere amorfe lægemiddelstoffer i længere tid (> 2 år). Dette har dog vist sig problematisk. For at overkomme problemet skal man have en metode, som kan amorfisere lægemiddelstoffet ’on demand’. Det gav mig idéen om mikrobølgeaktivering eller mikrobølgeamorfisering. Indledende forsøg viste lovende resultater (første publikation i janunar 2017), hvilket inspirerede mig siden da, fordi stabilitet nu kan blive reduceret til bare et par timer, dage eller uger.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet fokuserer på at udvikle det fulde potentiale af mikrobølgestråling til at amorfisere lægemiddelstoffer. For at opnå det må to udfordringer blive udforsket. 1) Den basale videnskabelige forståelse af processerne involveret i amorfisering skal styrkes. For at opnå det vil indflydelsen af flere faktorer i amorfiseringsprocessen blive undersøgt, hvilket inkluderer sammensætningen af tabletterne, de fysisk-kemiske egenskaber af komponenterne i blandingen, samt mikrobølgefrekvenser. 2) En lægemiddelformulering skal designes med henblik på mikrobølgeaktivering. Her vil designet af doseringsformen være influeret af kinetikken af amorfiseringen, varmegenereringens indflydelse på tablettens integritet, samt fordampning af vand fra tabletten. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

På grund af den lave opløselighed af mange lægemiddelstoffer fejler de enten i udviklingsfasen eller må gives intravenøst – hvilket er både dyrt og sidstnævnte ubehageligt for patienten. Strategien med mikrobølgeamorfisering udnytter den høje opløselighed og undgår samtidig den fysiske ustabilitet af den amorfe form. På lang sigt åbner denne strategi muligheden for at benytte den amorfe form for mange flere lægemiddelstoffer og giver dermed mulighed for at bruge dem i fremtidelige lægemidler, især dem der ellers fejler i udviklingsfasen. Ydermere kunne denne strategi applikeres på lægemiddelstoffer, som i dag må gives intravenøst pga. den lave opløselighed og potentielt skifte til en oral terapi.  

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det prestigefyldte Sapere Aude-program vil tillade mig at gøre fremskridt inden for min forskning, hvilket allerede trives i internationale samarbejder og får stigende anerkendelse fra det internationale forskningsmiljø. Det vil give mig muligheden for at udvide min uafhængige forskningsgruppe og støtte min gruppe til at forblive forgænger i dette nye forskningsfelt. Sapere Aude-programmet vil gøre det muligt for mig at følge min videnskabelige vision om at optimere lægemiddelterapier, som på lang sigt har indflydelse på mange menneskers liv. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg rejser gerne og er en passioneret sejler. Desuden kan jeg lide at spille musik, især guitar.

Gymnasium og bopælskommune 

Student fra König-Karlmann Gymnasium, Altötting i Tyskland og bopæl i København.