Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

 

Forskningsleder

Kristoffer Kropp

Lektor, ph.d., født 1978

Fagområde

Videnskabssociologi.

Projekt

Europæiske forskningspolitik, dets konstruktion og konsekvenser for den samfundsvidenskabelige vidensproduktion

Hvad handler dit projekt om?

Normalt anses videnskab og politik som to adskilte verdener, hvor samfundsvidenskaberne producerer objektiv viden, som informerer politiske processer. Sociologisk forskning i samfundsvidenskabernes historie viser dog noget andet. Historisk såvel som nu har samfundsvidenskaberne været tæt forbundne med nationalstaterne. Siden samfundsvidenskabernes fremvækst er der dog opstået andre stærke politiske centre. Et af dem er EU. I projektet undersøger jeg, hvordan europæisk forskningspolitik bliver til, og hvordan samfundsforskere udnytter de muligheder, som denne politik giver dem. Projektet undersøger således; hvilke spørgsmål samfundsforskere stiller, og hvordan besvares de de? Hvilke former for samfundsvidenskabelig forskning støttes? Og endelig; hvad betyder forskningen for vores viden om de samfund vi lever i? 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I min ph.d. undersøgte jeg samfundsvidenskab og sociologisk forskning i en dansk kontekst. Det slog mig, ikke kun hvor tæt forbundet samfundsvidenskabelig forskning er med den danske stat, men også hvordan nye globale og regionale politiske institutioner spiller en væsentlig rolle i forskningen. Det ledte mig videre til at undersøge, hvordan europæiske spørgeskemaundersøgelser relaterer sig til integrationsprocesser, og hvordan disse skaber ’Europæisk viden’. Med projektet udvides undersøgelsen fra få enkeltprojekter til også at omfatte politik og den historiske udvikling i forholdet mellem politik og samfundsvidenskab. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Samfundsvidenskabernes historie er især i de større vestlige lande vel beskrevet og viser, hvordan samfundsvidenskabelig viden er opstået og formet i tæt sammenhæng med nationalstaternes politiske institutioner. Dét, vi er ved at få blik for i videnskabssociologien, er, hvordan internationale og regionale relationer ligeledes former samfundsvidenskabelig viden. Empirisk og teoretisk er der dog stadig en udfordring i at kortlægge transnationale praksisser og institutioner, blandt andet fordi aktører og institutioner er spredt ud over hele Europa. I projektet undersøger jeg, hvordan fremkomsten af nye politiske institutioner og særligt forskningspolitikker i Europa har ført til en rekonfiguration af samfundsvidenskabelig forskning i Europa og dermed for, hvad vi ved om europæiske samfund, deres institutioner og sociale processer. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Min forskning søger først og fremmest at kortlægge og udvide forståelsen af samspillet mellem samfundsvidenskab og politik. Projektet har til formål at give os en mere nuanceret forståelse af dette samspil og vil derfor ikke kun bidrage til at informere og nuancere videnskabspolitiske diskussioner om samfundsvidenskabernes stilling i europæisk forskningspolitik. Projektet vil også tilføre ny viden til at anskueliggøre forholdet mellem politik og videnskab i det 21. århundrede. For at sikre en dialog med relevante interesser inviteres europæiske faglige selskaber og repræsentanter for politiske institutioner i Europa til at deltage i projektets konferencer og workshops. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen er en gave. Den giver mig mulighed for at fokusere på min forskning i de næste fire år. I et universitetssystem, hvor forskning og undervisningen skal finde sin rette balance og de færre forskningsmidler skal fordeles i en stadig øget konkurrence, skaber denne bevilling en unik mulighed. Som forskningsleder kan jeg nu gennemføre et ressourcekrævende projekt, videreudvikle mig fagligt og som forskningsleder, samt styrke kontakter til internationale topforskere. Alle er det kompetencer, som vil føre mig videre i en højt prioriteret forskerkarriere.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

The European Field of Social-Scientific Knowledge Production: Explaining Emergence, Structure and Outcomes. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født og opvokset i Bagsværd og bor på Vesterbro med min kæreste og vores tre børn – Bjørk, Lauge og Johan. En stor del af min fritid bruges derfor sammen med familien – og meget gerne i det fri.  

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Gentofte HF og bosat i Københavns Kommune.